ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Alderferova teória motivačných potrieb ERG (Alderfer's Theory of Motivation)
Alderferova teória motivačných potrieb patrí medzi teórie zaoberajúce sa motiváciou ľudí. Je to vlastne ďalšie rozšírenie Maslowova pyramídy potrieb usporiadané od konkrétnych po abstraktné potreby do troch základných stupňov.

Alderferova teória motivačných potrieb, niekedy tiež Teória troch motivačných faktorov alebo skrátene ERG (Existence, Relatedness and Growth) patrí medzi teória zaoberajúca sa motiváciou ľudí. Teóriu motivačných potrieb zverejnil Clayton Paul Alderfer ako ďalšie rozšírenie Maslowova pyramídy potrieb, jeho pyramídu ľudských potrieb usporadúva od konkrétnych po abstraktné do troch základných stupňov:

  • Existenčné (Existence) - mzda, istota zamestnania
  • Vzťahové (Relatedness) - priateľstvo, vzťahy, spoločné ciele, uznanie v sociálnej sieti
  • Rastové (Growth) - sebarealizácie v zamestnaní a profesijný rast

Využitie teórie motivačných potrieb v praxi: Podobne ako u Maslowova teória potrieb sa Alderferova teória používa pri zostavovaní či pochopenie motivačných faktorov pracovníkov v organizáciu. Uspokojením existenčných potrieb vzrastá význam vzťahových potrieb a ich uspokojením rastie význam rastových potrieb. A naopak neuspokojením rastových potrieb rastie význam vzťahových, prípadne existenčných. Alderfer tvrdí, že môže teda nastať situácia nespokojnosti s výškou mzdy, ktorá môže mať svoje dôvody v neuspokojenia vzťahových či rastových potrieb a je potrebné hľadať pravé dôvody nespokojnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

  • Clayton Paul Alderfer
predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia