ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Aktíva (Assets)
Aktíva (Assets), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje majetok podniku alebo hospodárskej prostriedkami.

Aktíva (Assets), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje majetok podniku či hospodárske prostriedky. Pod pojmom majetok rozumieme súhrn všetkých vecí, peňazí, pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúži k podnikaniu. Aktíva sú prostriedky kontrolované podnikom, u ktorých sa predpokladá, že prinesú podniku budúci ekonomický úžitok.

Základným hľadiskom členenia aktív je doba ich upotrebiteľnosti, príp. obtiažnosť ich premeny v peňažné prostriedky (likvidnosť).

Členenie aktív:

Majetková štruktúra podniku závisí na:

  • Technické náročnosti výroby - ovplyvňuje predovšetkým podiel stáleho hmotného majetku a prípadne i nehmotného a investičného majetku (know-how, patenty, atď)
  • Stupňom rozvinutosti peňažného a kapitálového trhu - ovplyvňuje podiel finančného majetku
  • Ekonomické situáciu podniku a orientáciu jeho hospodárskej politiky

Majetková štruktúra podniku:

Aktíva v praxi: Majetok vyžaduje každé podnikanie, využíva sa pri výrobe produktov či poskytovanie služieb, môžeme ho premeniť na iné aktívum, použiť na úhradu záväzkov alebo rozdeliť medzi vlastníkmi podniku. Aktíva tvoria ľavú stranu bilančnej rovnice. Táto bilancia podniku sa nazýva súvaha.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia