ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Akruálny princíp - časové rozlišovanie nákladov a výnosov
Akruálny princíp je pravidlo pre účtovanie nákladov a výnosov do obdobia, s ním časovo i vecne súvisia.

Akruálny princíp je pravidlo pre účtovanie nákladov a výnosov do obdobia, s ním časovo i vecne súvisia. Je jednou z dôležitých vlastností podvojného účtovníctva.

Akruálny princíp v praxi: Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým nejako vecne aj časovo súvisia. Inými slovami účtujú sa do obdobia, kedy taký výkon skutočne nastal a nie do obdobia, keď došlo k platbe (platba zvyčajne prebieha neskôr). Z toho dôvodu je nutné pri účtovaní náklady a výnosy takzvane časovo rozlišovať.

  • Vecná súvislosť sa riadi tým, k akej činnosti, službe či výrobku sa náklady či výnosy vzťahujú.
  • Časová súvislosť sa riadi obdobím, kedy bola služba poskytnutá alebo výrobok predaný.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

  • IAS/IFRS
  • Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor IPSAS
  • US GAAP

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia