ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Akčný plán (Action Plan)
Akčný plán je stanovenie jednotlivých krokov, ktoré musia byť vykonané, aby sa dosiahla vytýčený cieľ. Hovorí kto, čo kedy má urobiť.

Akčný plán (anglicky Action plan) je plán sa stanovenie jednotlivých krokov, ktoré musia byť vykonané, aby bol dosiahnutý vytýčený cieľ. Akčný plán sa používa napríklad v strategickom riadení pre naplnenie strategických cieľov, môže byť ale vytvorený pre splnenie akéhokoľvek cieľa, napríklad zjedenie firemné akcie.

Je svojím účelom i obsahom veľmi podobný plánu projektu, hovorí kto, čo a kedy má urobiť.

Čo obsahuje akčný plán?

Akčný plán nemá žiadnu normovanou alebo danú podobu, môže teda vyzerať rôzne. Aby splnil svoj účel, musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú dôležité pre rozdelenie práce a dosiahnutie vytýčeného cieľa.

  • Zoznam krokov (aktivít) ktoré je potrebné urobiť na dosiahnutie cieľa
  • Priradenie zodpovednosti konkrétnych ľudí za konkrétne aktivity
  • Celkový časový horizont a hlavný míľniky
  • Termíny splnenie konkrétnych aktivít
  • Rozpočet akčného plánu
  • Priradenie ďalších zdrojov k jednotlivým aktivitám (napríklad ďalší ľudia, materiál, pomôcky, subdodávky)
  • Ďalšie podmienky, obmedzenia a riziká potrebné na splnenie cieľov
  • Opis cieľov a popis toho ako bude dokázané ich dosiahnutie

Rozsah a forma akčného plánu sa volí vždy podľa situácie a rozsahu akcie, ktorú plánuje. Môže mať podobu jednoduchého zoznamu alebo niekoľkostránkového dokumente, ktorý bude podliehať pravidelným kontrolám.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia