ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Akciová spoločnosť (Joint Stock Company)
Akciová spoločnosť je typ obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou hodnotou.

Akciová spoločnosť je typ obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie je rozvrhnutý na určitý počet akcií o určitej hodnote. Ide o takzvanú kapitálovú spoločnosť. S držaním akcií sú spojené tri základné práva akcionára. Akciová spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky akciovej spoločnosti.

Akciová spoločnosť umožňuje zhromaždiť kapitál rôznych vlastníkov a pomocou tohto vlastného imania uskutočniť podnikateľský zámer. Majitelia akciovej spoločnosti sa mení predajom a nákupom akcií. Akciová spoločnosť vznikla v 17. storočia ako forma vlastníctva veľkých obchodných a priemyselných podnikov.

Založenie akciovej spoločnosti je závislé na zákonoch danej krajiny, kde sa spoločnosť zakladá. Zvyčajne sa spisuje zakladateľská zmluva (viac zakladateľov) alebo zakladateľská listina (jeden zakladateľ). Ďalším dôležitým dokumentom sú stanovy. Akciová spoločnosť môže byť založená dvoma spôsobmi:

  • Verejnou ponukou akcií (sukcesívna založenia) - pozri aj IPO
  • Bez verejnej ponuky na upísanie akcií (simultánne založenie)
  • Zakúpiť akciovú spoločnosť ako ready-made spoločnosť

Orgány akciovej spoločnosti sú:

Zrušenie akciovej spoločnosti môže prebehnúť s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidátora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Likvidačný zostatok sa delí medzi akcionára v pomere hodnoty ich akcií

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia