ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Akcie (Share)
Akcie (Share) je pojem, ktorým sa označuje jeden z typov cenných papierov. Akcie je teda majetkový cenný papier, ktorý potvrdzuje podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti jeho držiteľa - akcionára.

Akcie (Share, Shares, Stock) je pojem, ktorým sa označuje jeden z typov cenných papierov. Akcie je teda majetkový cenný papier, ktorý potvrdzuje podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti jeho držiteľa - akcionára. Podiel na akciové spoločnosti je daný nominálnou hodnotou akcie (hodnota, za ktorú akcie kúpil). Akcionára však zaujíma viac tzv trhová hodnota, tj skutočná hodnota akcie (kurz akcie). Tá sa v čase mení a odvíja sa od finančnej situácie podniku.

Trhová hodnota akcie sa odvíja od nálady na trhu, situácie na burze cenných papierov a skutočnej finančnej situácie a ocenenej hodnoty podniku. Z držania akcií vyplýva tiež výplata dividendy. Platba dividendy a trhová hodnota akcie spolu úzko súvisia. Zmena trhovej hodnoty, teda kurzu akcie, má kľúčový vplyv na podiel majetku akcionárov.

Finančné prostriedky akcionára vložené do akcií sú nevratné. Ten môže svoje akcie premeniť na kapitálovom trhu.

Druhy akcií podľa práv držiteľov:

  • Kmeňové akcie (základné) sú bežné akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva
  • Prednostné akcie (prioritné) sú akcie, ktoré umožňujú prednostné výplatu dividendy a podielu na likvidačnom zostatku pred akcionármi držiacimi kmeňové akcie
  • Zamestnanecké akcie - sú akcie vydávané podniky svojim ** zamestnancom ** ako formu odmeny aj prostriedok motivácie

Akcie podľa formy svojej existencie:

  • Listinné akcie sú akcie existujúce fakticky ako cenný papier, ktorý má akcionár pri sebe uschovaný
  • Zaknihované akcie sú akcie zaregistrované v registri cenných papierov

Akcie podľa formy vlastníctva a možnosťou prevodu:

  • Akcie na meno sú akcie viazané na konkrétneho akcionára,
  • Akcie na doručiteľa sú akcie, ktoré nie sú viazané na konkrétneho akcionára a výkon práv s nimi spojenými môže vykonávať ten, kto je ich majiteľom. Ich prevod je možný jednoduchým odovzdaním cenného papiera

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia