ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je AIDA metóda (AIDA Method)
AIDA je pojem marketingu. Ide o predajnú metódu alebo tiež o model postupného, stupňovitého a účinného půdobení propagácie. Skladá sa zo štyroch fáz Attention (pozornosť), Interrest (záujem), Desire (túžba), Action (akcia).

AIDA je metóda marketingu. Ide o spôsob postupného, stupňovitého a účinného pôsobenia propagácia alebo reklamy určitého produktu. Skladá sa zo štyroch fáz (názov AIDA je vlastne akronym z počiatočných písmen):

  • A - Attention - upútať pozornosť k informáciám o produkte
  • I - Interest - vzbudiť záujem o produkt (zámerná a vedomá pozornosť)
  • D - Desire - vzniká túžba, záujem, priania a potom rozhodnutie vlastniť produkt
  • A - Action - výzva k akcii, k zakúpeniu, k zaslaniu objednávky

Niekedy sa pripája ešte piata etapa - S ako Satisfaction (uspokojenia). Zákazník je spokojný a navyše môže aj odporúčať výrobok ďalej (pozri WOMM).

Využitie metódy AIDA v praxi: Ide osvedčený postup upútanie pozornosti zákazníka a jeho postupného presviedčanie až do fázy nákupu produktu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia