ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Agilné projektové riadenie (Agile project management)
Agilné projektové riadenie je interaktívny spôsob riadenia projektov. Charakteristické je vytváranie priebežných prototypov a ich upresňovanie a schvaľovanie zákazníkom.

Agilné projektové riadenie je interaktívny spôsob riadenia projektov. Je protikladom tradičného riadenia projektov, tzv. Vodopádového prístupu.

Agilné riadenie projektov v praxi: Agilný prístup k riadeniu projektov sa uplatňuje v projektoch, u ktorých je jasný rámcový cieľ, ale z najrôznejších dôvodov je nemožné presne definovať všetky dlhodobé požiadavky bez priebežných prototypov. Používa sa teda, keď sa nedá určiť detailný plán projektu vrátane detailných požiadaviek (čo je postup typický pre tradičný, vodopádový prístup). Agilný prístup k riadeniu projektov je interaktívny, pružný a prírastkový. V praxi to znamená tesnou a neustálu (inkrementálnu) spoluprácu medzi projektovým tímom, ktorý vytvára priebežné prototypy a medzi zákazníkom, ktorý dáva spätnú väzbu na základe ktorej sa upresňuje zadanie. Agilné riadenie projektov sa preto uplatňuje u veľmi komplexných systémov u ktorých sa ** detailné požiadavky tvoria alebo upresňujú priebežne ** na základe skúseností s prototypmi z jednotlivých iterácií.

Pri agilných metódach práce sa realizujú malé porcie výsledkov (prototypy) v každom vývojovom cykle v tesnej spolupráci so zákazníkom.

Agilný prístup k riadeniu projektov vyžaduje schopných jednotlivcov, ktorí sú schopní tento spôsob riadenia zvládnuť. Nie je možné ho univerzálne uplatniť vždy, vo všetkých typoch projektov a vo všetkých tímoch. Uplatňuje sa vo vývoji softvéru, ale rovnako tak dobre v ostatných oblastiach, kde je projekt silne inovačný, vyžaduje priebežné korekcie a nápady a je možné všetko priebežne komunikovať so zákazníkom.

Agilný prístup k riadeniu projektov má blízko k lean technikám a prístupom ako je Kaizen alebo Six Sigma, pretože má silne prozákaznícky charakter, všetky aktivity v priebehu vývoja sú zamerané účelovo na dosiahnutie požadovaného výsledku a tým je minimalizované plytvanie výraznejšie než u tradičných postupov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.12.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá