ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Agilné metodiky riadenia vývoja softvéru (Agile software development methodologies)
Agilné metodiky pre riadenie vývoja software sú také metodiky, ktoré využívajú agilný prístup, teda pružne reagujú na zmenu, priebežne rozvrhujú prácu v priebehu vývoja a overujú výstupy s užívateľmi.

Agilné metodiky pre riadenie vývoja software sú také metodiky, ktoré využívajú agilný prístup, teda pružne reagujú na zmenu, priebežne rozvrhujú prácu v priebehu vývoja a overujú výstupy s užívateľmi. Agilné metodiky obsahujú základné princípy, ktorými by sa mal úspešný projekt vývoja software riadiť. Proces vývoja je vďaka agilnému prístupu postavený na tímovej spolupráci, otvorenej komunikácii tímu, zapojenie zákazníka a celkovej flexibilite a otvorenosti zmenám.

Využitie agilných metodík pre vývoj softvéru v praxi: Agilný prístup k vývoju sa uplaňuje predovšetkým u zložitého, komplexného alebo inovačného softvéru, u ktorého je veľmi ťažké spísať detailné požiadavky na začiatku projektu. Tie sa postupne upresňujú alebo tvorí priebežne na základe skúseností s prototypmi z jednotlivých iterácií vývoja na základe spätnej väzby od užívateľov. Agilné metodiky sú zamerané na efektívnosť práce, kvality výsledkov a spokojnosť užívateľov. Nesnaží sa potláčať zmeny oproti pôvodnému plánu, ale naopak je pre ne charakteristické upresňovanie a prispôsobovanie výsledného softvéru.

Medzi najpoužívanejšie agilné metodiky riadenia vývoja software patrí:

 • Extrémne programovanie (eXtreme Programming, XP)
 • Scrum
 • Dynamic System Development Method (DSDM)
 • Adaptive Software Development (ASD)
 • Feature-Driven Development (FDD)
 • Lean Development
 • Crystal Clear
 • Agile Unified Process (AUP)
 • Essential Unified Process (EssUP)
 • Open Unified Process (OpenUP)
 • Basic Unified Process (BUP)
 • Select Perspective

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

 • Programátor, vývojár
 • Softvérový Architekt

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.12.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia