ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Adam Smith
Adam Smith je považovaný za zakladateľa modernej ekonómie.
Adam-smith

Adam Smith

Adam Smith sa narodil v roku 1723 v Kirkcaldy v Škótsku a zomrel 17. júla 1790 v Edinburghu (aj v Škótsku). Je považovaný za zakladateľa modernej ekonómie. Jeho kľúčovým dielom je “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” z roku 1776 (po slovensky “Pojednání o podstate a pôvode bohatstva národov”). Rok vydania tejto knihy je pokladaný za dátum vzniku modernej ekonómie ako samostatnej vedy (vtedy sa používal názov politická ekonomie). V tejto knihe Smith predstavil svoju koncepciu prirodzeného ekonomického poriadku založeného na súkromnom vlastníctve, konkurencii a deľbe práce. Kľúčovým podobenstvom je jeho koncept neviditelné ruky trhu, ktorá v dôsledku paradoxne “vedie” ekonomickej aktérmi konajúce vo svojom sebeckom záujme k prospechu celej spoločnosti.

Z hľadiska manažmentu je kľúčový jeho postreh o deľbe práce ako prostriedku zvyšovania jej produktivity a efektívnosti a v dôsledku zvyšovania efektívnosti a produktivity výroby v vtedajších manufaktúrach.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 21.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá