ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Absolútne ukazovatele (Absolute Ratios)
Absolútne ukazovatele sú zásoby a toky tvoriace obsah účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cash flow)

Absolútne ukazovatele sú zásoby a toky tvoriace obsah účtovných výkazov (súvaha, ​​výkaz ziskov a strát, výkaz cash flow):

  • Veličiny stavové - nájdeme ich v súvahe, kde je hodnota majetku a kapitálu uvedená ku konkrétnemu dátumu
  • Veličiny tokové - nájdeme ich vo výkaze ziskov a strát a výkazu cash flow, vyjadrujú objem napr tržieb, ktorých bolo za určité obdobie dosiahnutá

Pomocou absolútnych ukazovateľov vykonávame analýzu extenzívnych (absolútnych) ukazovateľov:

Využitie absolútnych ukazovateľov: Absolútne ukazovatele sú vstupom do mnohých ďalších ukazovateľov, sú základom pre finančnú analýzu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.12.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia