ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je AAR (After Action Review)
AAR (After Action Review) je metóda zachytávanie a zdieľanie praktických znalostí z bojiska používanou americkej armádou (US Army). Po ukončení úlohy alebo projekty vypracuje zodpovedný pracovník súhrnnú správu, ktorá je elektronicky archivovaná a voľne sprístupnená na intranete.

AAR (After Action Review) je metóda zachytávanie a zdieľanie praktických znalostí z bojiska používaná americkou armádou (US Army). Základom metódy je, že po vykonaní bojové akcie spracováva veliace dôstojník Správu o vyhodnotení akcie (After Action Review).

Prenesené do prostredia organizácie, po skončení úlohy či projektu by mal riešiteľ úlohy, vedúci projektu a všetci kľúčoví členovia tímu vypracovať krátku správu o všetkých podstatných charakteristikách ukončené aktivity a zdôrazniť všetko nové, čo v jej priebehu zistili a naučili sa. Vypracované správy sú uchovávané najlepšie v elektronickom informačnom systéme (intranet, wiki a podobne) tak, aby boli dostupné všetkým ostatným pracovníkom organizácie, pre ktoré sú relevantné.

Využitie AAR v praxi: AAR sa používa ako integrálna súčasť riadenie znalostí v organizácii. Vypracované správy sú elektronicky archivované a sprístupnené na firemnom intranete pre kohokoľvek, kto o ne má záujem.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia