ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je 360° spätná väzba (360 Degree Feedback)
360° spätná väzba je spôsob hodnotenia zamestnancov založený na tom, že príslušný pracovník je hodnotený zo všetkých možných perspektív. V praxi to znamená, že daného pracovníka hodnotí jeho nadriadení, kolegovia, podriadení a prípadne tiež zákazníčkou, pracovníci partnerských subjektov apod.

360° spätná väzba je metóda hodnotenia zamestnancov založená na tom, že príslušný pracovník je hodnotený zo všetkých možných perspektív. V praxi to znamená, že daného pracovníka hodnotí jeho nadriadení (nadriadený manažér), kolegovia, podriadení a prípadne aj zákazníci, pracovníci partnerských subjektov apod.

Ide o vysoko účinnú techniku ​​hodnotenie pracovníkov a získavanie spätnej väzby, ktorá má svoje silné stránky i slabiny. Silnou stránkou je, že je získaná informácia o správaní daného pracovníka od všetkých relevantných subjektov. Rizikom je narušenie vzájomných vzťahov v prípade zle podanej spätnej väzby alebo nezvládnutie negatívnej spätnej väzby jej adresátom. Problémom niekedy môže byť aj nutná subjektivita získaných hodnotenie.

Využitie spätnej väzby v praxi: Všeobecne platí, že schopnosť dávať spätnú väzbu tesne súvisí so sociálnou inteligenciou a emočnou inteligenciou a možno ju rozvíjať učením a tréningom, najlepšie pod dohľadom odborníka (psychológa či personalistu).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.12.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia