ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je 10 megatrendov (10 Megatrends)
Americkí futurológovia John Naisbitt a Patricie Aburdenová prišli najprv v roku 1982 s knihou "Megatrendy" a potom v roku 1990 s knihou "Megatrendy 2000 - Desať nových smerov na 90. leta".

10 megatrendov je pojem ktorý charakterizuje kľúčové trendy modernej spoločnosti. Americkí futurológovia John Naisbitt a Patricie Aburdenová prišli najprv v roku 1982 s knihou “Megatrendy” a potom v roku 1990 s knihou “Megatrendy 2000 - Desať nových smerov na 90. leta”. V nej predpovedali nasledujúce charakteristiky pre dekádu 90. rokov 20. storočia, ktoré sa ukazujú ako platné až do súčasnosti:

  • Presun od strategických zdrojov industriálnej spoločnosti (kapitálu) k strategickým zdrojom informačnej spoločnosti (informáciám, znalostiam, tvorivému mysleniu a rokovania); nositeľovi nových zdrojov sú ľudia ako kľúčový predpoklad úspešného rozvoja organizácie
  • Súťaženie medzi organizáciami o najlepší spolupracovníkov - o ich tvorivý prínos
  • Rozvoj informačných technológií redukuje potrebu vedúcich pracovníkov na stredných článkoch organizácie (o 10 - 40%) a vedie k vzniku jednoduchých plochých a pružných štruktúr
  • Rozvoj inovačného podnikateľského myslenia a konania vzhľadom k externému okolí i vo vnútri organizácie (vnútorné súťaženie, podiel zamestnancov na dobrých aj zlých výsledkoch, podielové vlastníctvo zamestnancov)
  • Zmena štruktúry pracovných síl v podnikoch a nové spôsoby ich vedenia; využívanie predovšetkým nových pracovníkov, často vysoko vzdelaných mladých ľudí
  • Zvyšuje sa podiel zamestnaných žien, čo ovplyvňuje spôsoby manažérskej práce i kultúru firiem
  • Rastie podiel a význam intuície a vízie pre tvorivé vedenie, najmä pre strategické rozhodovanie
  • Nevyhnutnosťou je meniť vzdelávací systém, aby zodpovedal potrebám novej informačnej spoločnosti, v užšom poňatí aj potrebám organizácií
  • Rastie potreba venovať pozornosť sociálno-ekonomickému (zvlášť zdravotnému) zabezpečenie pracovníkov
  • Potreba venovať pozornosť mladej generácii prichádzajúce do manažmentu organizácie - rešpektovať a rozvíjať jej vzdelanie, podnikavosť, nezávislosť, inovačné schopnosti

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 21.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia