ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


What is SOA (Service Oriented Architecture)
Service Oriented Architecture (SOA). Překládá různě, nejčastěji jako „servisně orientovaná architektura“. SOA nepředstavuje konkrétní technologii, ale spíše koncept či přístup k tvorbě informačních systémů. V pojetí SOA představuje IS nebo SW aplikace provázanou množinu poskytovaných služeb, které jako celek tvoří požadovanou funkcionalitu.

Service Oriented Architecture  (SOA) je překládán více způsoby jako např. „architektura orientovaná na služby“, „službově orientovaná architektura“ nebo nejčastěji jako „servisně orientovaná architektura“. Stabilní je zkratka SOA, která se nepřekládá.

Service Oriented Architecture (SOA) nepředstavuje konkrétní technologii, ale spíše koncept či přístup k tvorbě informačních systémů. V pojetí SOA představuje informační systém nebo SW aplikace provázanou množinu poskytovaných služeb, které jako celek tvoří požadovanou funkcionalitu.

Rozlišujeme přitom tzv. poskytovatele služby (Service Provider) a konzumenta služby (Service Consumer). Jednotlivé služby jsou do jisté míry samostatné celky, které mohou být obvykle vyvíjeny, provozovány či nahrazeny nezávisle na ostatních službách systému.

Služby v tomto pojetí představují určité stavební kameny, pomocí nichž lze vytvářet složitější funkční celky a které (samostatně) provádí definovanou činnost, přičemž každá služba má jednoznačně definované rozhraní, pomocí kterého komunikuje s ostatními komponentami informačního systému.

Servisně orientovaná architektura se nezabývá otázkou vnitřní implementace jednotlivých služeb. Služba představuje uzavřený celek, u kterého známe pouze jeho rozhraní, nikoliv jeho vnitřní strukturu.

Z technického hlediska bývají služby nejčastěji implementovány jako webové služby (Web Services – WS), nicméně existují i další způsoby realizace. Obecně lze servisně orientovanou architekturu a služby charakterizovat těmito pojmy:

  • Modularita (modularity)
  • Znovu použitelnost (reusability)
  • Volné vazby (loose coupling)
  • Interoperabilita (interoperability)

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

previous next
Did this article help you?
Rating:
Last update: 06.11.2015

CommentsTo enter the discussion you must be signed in

Sign in


Related consulting companiesmore...