ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


What is Process
Process is a term that is used in different meanings. In the real world there are more types of processes such as chemical process, manufacturing process, biological process, technological process, or process as an application run (software). From a management perspective the most important interpretation of the process is as a workflow or activities.

Process is a generic term for the flow of actions, states, steps, activities or work. There are more types and kinds of processes in the real world, so the designation process can be used in many situations. Therefore, it is important to know the context of what process is being spoken, otherwise there may be misunderstandings.

What are the types and types of processes?

  • Business Process - process means a flow of activities and work)
  • Production Process - process means creation of value or a product
  • System process - process means a run of a some program or a software
  • Technological process - process as flow of some tecnological steps or procedures
  • Chemical process - process means some chemical action
  • Thermodynamic process - thermodynamic process)
  • Biological process - as a biological action, e.g. evolution is a process

Related terms and methods:

Related management field:

previous next
Other information and sources (Czech Republic)
Definice procesu českých autorů:

Řepa, V., 2006 definuje proces jako: „Souhrn činností transformujících souhrn vstupů na souhrn výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi nebo nástroje“.

Basl, J., Tůma, M., Glasl, V., 2002: „Proces je tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému a v případě větších procesů pravděpodobně z jednoho útvaru do druhého“.

Grasserová, M. a kol. 2008: „Proces chápeme jako strukturovaný sled navazujících činností popisujících tok práce – postup tvorby přidané hodnoty – postupující od jednoho pracovníka ke druhému (v případě složitých procesů z jednoho útvaru do druhého), poskytující měřitelnou službu / výrobek internímu nebo externímu zákazníkovi za předpokladu přeměny vstupů na výstupy a využívání zdrojů.“

Petráčková, Krause, 1995, s. 620 jde o „zákonité, postupně na sebe navazující a vnitřně spojené, vzájemně spojené změny jevů, věcí a systémů“. (Zdroj: Akademický slovník cizích slov)

Did this article help you?
Rating:
Last update: 05.09.2018

CommentsYou cannot contribute to the discussion because it is locked


Related consulting companiesmore...