ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • All
  • Knowledge
  • Events
  • People
  • Jobs
  • Companies
  • Products and services
  • Groups
  • Books
Thumb_foto
Petr Achs
Personal Rank 3
Projektové řízení, dotační poradenství | OSVČ
Severozápad

Curriculum Vitae - Petr Achs

Normal_foto
Projektové řízení, dotační poradenství | OSVČ
Current employment: OSVČ
Severozápad
Advice, Legal and Expert Services


Summary

Pracovní kariéru jsem započal v lednu 2005 po absolvování UJEP, resp. civilní vojenské služby, a to v Sociální agentuře v Ústí nad Labem. Zde jsem se zapojil do prvních projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Jako odborný pracovník tzv. rozvojového centra BROÚK (dle názvu projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje) jsem poskytoval konzultace k možnostem podpory nejrůznějších projektů, sám se na přípravě a realizaci podílel. Inicioval jsem vznik počítačové učebny ve spolupráci s Kontem Bariéry. Po zkušenosti z neziskové organizace jsem získal pozici projektového manažera na oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. V rámci pozice jsem poskytoval konzultace uchazečům o dotaci z ROP Severozápad na investiční i neinvestiční projekty, podílel se na kontrole a hodnocení předložených žádostí o dotaci. Aktivně jsem se účastnil příprav integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) Děčín, Most, následně i Ústí nad Labem, vč. konzultací k připravovaným dílčím projektům. Po absolvování odborného vzdělávání v oblastí evaluací, mj. zahrnující týdenní stáž v Irsku, jsem se stal členem pracovní skupiny pro evaluace. Z osobních důvodů jsem se po necelých 5 letech práce pro úřad rozhodl pro změnu. Následovaly necelé čtyři roky krásné, ale zároveň velmi náročné práce pro Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Z pozice pracovníka rektorátu - odd. pro rozvoj a projektovou činnost, jsem byl zapojen do příprav i realizace několika projektů s podporou evropských fondů. Deset let pracovních zkušeností v oblasti projektů a dotací v prostředí neziskového sektoru, veřejné správy, akademického prostředí, zavdalo tomu, abych koncem roku 2015 zvolil cestu OSVČ.

Job
Projektové řízení, dotační poradenství
Present
Skills and specializations
Education
The J. E. Purkyne University in Usti nad Labem - The Faculty of Social and Economic Studies
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická
Bakalářské , Sociální práce a sociální politika
The Faculty of Economics and Management - The Czech University of Life Sciences Prague
Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta
Magisterské , Veřejná správa, regionální rozvoj

Other
Specialties
---
Honors
---
Interests
rodina, projekty, MTB, hudba
Languages
anglický (B2), německý (C2)