ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


What is Hierarchia stratégií (Hierarchy of Strategies)
Hierarchie stratégií opisuje usporiadanie a vzájomné vzťahy globálnej stratégie a čiastkových stratégií organizácie. Jednotlivé stratégie sú hierarchicky usporiadané a logicky previazané na úrovni vízií, poslania, cieľov aj metrík.

Hierarchie stratégií opisuje usporiadanie a vzájomné vzťahy korporátnej stratégie a čiastkových stratégií organizácie. Jednotlivé stratégie sú hierarchicky usporiadané a logicky previazané na úrovni víziou, poslania, ​​cieľov i metrík.

Niekedy sa používa pojem logický rámec strategického plánovania a riadenia.

Používajú sa metódy strategického plánovania top-down, bottom-up i obojsmerné plánovania.

Hierarchie Stratégií nejakej organizácie môže vyzerať napríklad takto:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

previous next
Did this article help you?
Rating:
Last update: 25.06.2015

CommentsYou cannot contribute to the discussion because it is locked


Related consulting companiesmore...
We can do it