ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • All
  • Knowledge
  • Events
  • People
  • Jobs
  • Companies
  • Products and services
  • Groups
  • Books

Henry Mintzberg

Balanced Scorecard v praxi
training by Gradua-CEGOS s.r.o.

Place:

Praha

Jednou z nejuznávanějších a v současné době asi nejlepších metod, určených k implementaci strategií, koncepcí a strategických změn, je metoda Balanced Scorecard. Její praktický potenciál spočívá ve velmi propracovaném přístupu ke všem hlavním funkcím podniku. Využití této metody je z velké části závislé na moderních nástrojích ekonomického řízení a na výkonovém měření ve všech útvarech podniku, tedy i v útvarech podpůrných a doplňujících hlavní produkční činnost. Kurz nabízí mechanizmy a postupy k zavedení a využití metody BSC a úplnou soustavu výkonových měření, vazby těchto měření na nákladovou strukturu a tvorbu komplexních nástrojů nepřímého řízení.

Goals:

Základním cílem kurzu je získat úplný přehled o metodologii BSC a její vazby na další současné metody a doporučované postupy v řízení (Economic Value Addit - EVA, Business Value focused - BVF, řízení pomocí cílů, procesní řízení, projektový management atd...). Vazby na úplný systém controllingu.
Přehledový kurz, sloužící kzískání uceleného pohledu na potenciál BSC a její implementace v podniku.
Metodologie a praktické využití.
Vztah BSC a dalších manažerských postupů.
Strategické rozhodnutí o způsobu a metodách řízení podniku.

Methodology:

Interaktivní výklad s diskuzí, praktické příklady.

Content:

Strategická implementace
Čtyři perspektivy a čtyři základní procesy
Měření a jeho význam v BSC
Nástroje, postupy a metody měření
Měření výkonnosti výrobních jednotek
Měření výkonnosti správních a podpůrných útvarů
KPI a jejich využívání

Audience:

TOP a střednímu managementu, controllingovým manažerům. Kurz je koncipován především tak, aby každý účastník získal informace z reálně proběhlých případů.

Training schedule:

prezence 8.45-9.00 hod.,
program 9.00-16.00 hod

Course manager:

Ing. Věra Šustrová
Telefon: 226 006 331
E-mail: vsustrova@cegos.cz

References (0)

Provides: Gradua-CEGOS