ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • All
  • Knowledge
  • Events
  • People
  • Jobs
  • Companies
  • Products and services
  • Groups
  • Books

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Komplexní příprava k certifikaci IPMA (5 dnů)
training by PM CONSULTING s.r.o

Place:

Praha, školicí centrum PM Consulting, Sokolovská 247

Kurz je součástí programu akreditovaného Společností pro projektové řízení.

Goals:

Získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA, připravit se na úspěšnou certifikaci stupňů D, C a B.

Methodology:

IPMA

Content:

V případě otevřeného kurzu je obsah seskupen do pěti dnů po sobě, v případě interní realizace je rozložení otázkou domluvy.

Den 1. Systémový rámec projektového řízení podle IPMA

Úvodní informace
Struktura a cíle kurzu
Standard IPMA v3
Certifikace podle IPMA
Základní pojmy a souvislosti
Projekt a projektové řízení
Projekt, program a portfolio (základní přehled)
Projekt v rámci trvalé organizace
Kvalita v organizaci a projektech
Životní cyklus projektu krok za krokem
Přehled a různá pojetí životních cyklů
Strategie a cíle projektu
Smysl a struktura předprojektových fází
Den 2. Tvorba projektu krok za krokem

Začínáme s projektem - od vize k výstupům
Metoda logického rámce
Identifikace struktury projektu
Stanovení rozsahu projektu
Zahájení projektu
Řídicí tým projektu
Plánování projektu
Proces plánování
Plánování času, zdrojů a financí
Přehled alternativních metod
Realizace projektu
Informace, dokumentace a komunikace
Kontrola, řízení a sledování projektu (SSD, EVM, MTA, ...)
Řízení změn
Krize projektu
Ukončení projektu
Přehled základních SW na podporu plánování a řízení projektu
Den 3. Jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu projektu

Kreativní řešení technických problémů
Metody
Kreativní techniky
Analýza a řízení rizik
Základní pojmy
Přístup IPMA vs procesní přístup PMI
Proces řízení rizik
Identifikace, analýza a řízení rizik
Nakupování produktů a služeb
Lidé jako kritický faktor úspěchu
Očekávání a výsledky
řešení mezilidských konfliktů
Vyjednávání, umění naslouchat a klást otázky
Přesvědčování
Den 4. Projekty jsou o lidech a s lidmi

Týmová práce
Proč a kdy tým? Kdy ne?
Zásady týmové práce
Fáze tvorby týmu
Typologie osobností a týmové role
Projektový manažer jako vůdce
Vůdcovství
Zainteresovanost, motivace a donucení
Asertivita a uvolnění
Otevřenost
Spolehlivost
Vedení porad
Den 5. Implementace projektového řízení v trvalé organizaci, přezkoušení

Možnosti implementace projektového řízení v trvalé organizaci
PPP projekt
Procesy a metodika PM trvalé organizace
Projektová kancelář, její možné podoby, agenda a organizační začlenění
Komplexní IT podpora projektového řízení v organizaci - přehled hlavních systémů a nástrojů
Kontrolní přezkoušení
Diskuze
Závěrečná doporučení k absolvování certifikace

Audience:

Především zájemcům o certifikaci podle IPMA na stupně D,C a B. Případně jako příprava k recertifikaci stupňů C a B. V neposlední řadě jako komplexní trénink pro všechny, kdo se zajímají o projektové řízení a chtějí získat ucelený přehled znalostí, osvojit si dovednosti a celkově si rozšířit obzory.

Training schedule:

9:00 - 17:00

Course manager:

Ing. Jan Doležal, Ph.D. - Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. a
IPMA Level B Certified Senior Project Manager

Ing. Jiří Krátký, PMP - Senior konzultant PM Consulting s.r.o.,
IPMA Level C Certified Project Manager a PMI Project Management Professional (PMP)

Ondřej CinglSenior konzultant PM Consulting s.r.o. , IPMA Level C Certified Project Manager

References (0)

Provides: PM CONSULTING