ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Who is and what does CIO (Chief Information Officer)
CIO (Chief Information Officer), používá se zkratka CIO, používá se alternativně místo pojmu ředitel IT (syn ICT ředitel). CIO patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci, je to člověk odpovědný za oblast informatiky. Úkolem CIO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje informatiky v organizaci.

CIO (Chief Information Officer), používá se zkratka CIO, používá se alternativně místo pojmu ředitel IT (synonymum ICT ředitel). Označení CIO se používá zejména v americké angličtině (v USA); v britské angličtině (zejména ve Spojeném království a zemích Commonwealth) se používá pro označení stejné pozice výraz IT director. V ostatních státech se používají oba výrazy.

CIO patří mezi nejvýše postavené manažery v organizaci, je to člověk odpovědný za oblast informatiky. Úkolem CIO je odpovídat za řízení provozu i rozvoje informatiky v organizaci, slaďování cílů organizace a jejich podpory informacemi a informačními a komunikačními technologiemi. Jeho odpovědností je plánování rozvoje informačních a komunikačních technologií, sledování a vyvažování potřeb organizace a ICT trendů, provádění nákladových analýz ICT, řízení bezpečnosti a rizik v oblasti informatiky a celkové vyvažování informačního managementu organizace.

Podobně jako u ostatních manažerů, je manažerským úkolem CIO plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a informace v oblasti informatiky. CIO může delegovat část svých pravomocí a odpovědností na další vrcholové manažery či manažery nižších úrovní.

Spolu s CIO tvoří vrcholový management zpravidla:

Pro CIO platí, že stejně jako jakýkoliv jiný manažer musí splňovat odpovídající úroveň manažerských dovedností a může vystupovat ve více manažerských rolích.

Pro popis rozsahu odpovědností a kompetencí CIO se používá též model CIO Wheel, který byl popsán v rámci zákona Clinger-Cohen Act v roce 1996, a který popisuje kompetence CIO v deseti oblastech:

  • Policy - politika, pravidla
  • Strategic planning  - strategické plánování
  • Performance & Result based - výkonnost a orientace na výsledky
  • Process Improvement - Zlepšování procesů
  • Capital Planning & Investment - Investiční plánování
  • Leadership management - Vedení lidí
  • Technology Assessment - Hodnocení technologií (ICT)
  • Security - Bezpečnost
  • Architectures - Architektura
  • Acquisition - Nákup a získávání zdrojů

CIO Wheel Zdroj: Clinger-Cohen Act

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

previous next
Did this article help you?
Rating:
Last update: 27.01.2017

CommentsYou cannot contribute to the discussion because it is locked


Related consulting companiesmore...