ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • All
  • Knowledge
  • Events
  • People
  • Jobs
  • Companies
  • Products and services
  • Groups
  • Books

Charisma

Moderní metody řízení
training by Gradua-CEGOS s.r.o.

Place:

Praha

Pro TOP manažery, jednatele, členy správních orgánů a manažery tvořící strategické jádro podnikového managementu bývá často jednou z nejdůležitějších otázek, jaký systém řízení vybrat a implementovat. Odborná literatura dnes nabízí mnoho postupů, systémů, nástrojů a doporučených mechanizmů. Jejich popis a význam se ale často překrývá a jejich vzájemné vazby nejsou zřetelné. Manažeři nemají čas a někdy ani dostatečné odborné znalosti, aby mohli kvalifikovaně rozhodnout, přestože se jedná často o klíčová rozhodnutí. Hlubší přehled o tom, co vlastně nabízí současná moderní teorie a zkušenosti se zaváděním konkrétních modelů, prvků řízení a manažerských postupů, je důležitou součástí celkové kvality manažera.

Goals:

Získat přehled o vybraných metodách manažerského rozhodování a řízení.
Získat srovnání jednotlivých metod a odhad pro výběr vhodné metody v daném prostředí a za daným účelem.
Na praktických situacích sledovat jak se dá s jednotlivými metodami pracovat.
Být schopen začít metody sám aplikovat.

Methodology:

Interaktivní výklad s diskuzí, praktické příklady.

Content:

Představení podstaty jednotlivých metod pro praktické použití
Společné prvky moderního řízení
Měření podnikových procesů - základna kvalifikovaného rozhodování
Praktické modely pro rozhodování
Zvláštnosti metod a jejich implementační potenciál pro různé druhy podnikání a podniků
Srovnání metod a konstrukce konkrétního postupu pro "svůj" podnik
Pravomoci pro jednotlivé úrovně managementu, příprava nižších manažerů
Implementační pravidla a zkušenosti
Case study "Konkrétní podnik"
Výběr řídicího systému pro vlastní podnik
Pro absolventy je připraven především přehled moderních a v literatuře často frekventovaných manažerských metod a jejich vzájemné vazby a souvislosti. Jedná se zejména o:
procesní řízení,
metodu Balanced Scorecard,
řízení pomocí cílů,
metodu EVA,
modely delegování a distribuce pravomocí (nejčastěji tzv. "organizační designy"),
řízení zaměřené na tržní hodnotu společnosti,
úplný systém controllingu.

Audience:

Všem podnikatelům, TOP managementu, finančním a ekonomickým ředitelům, vedoucím kvality, controllingu, účetním a poradcům. Kurz je koncipován především tak, aby každý účastník získal informace z reálně proběhlých případů.

Training schedule:

prezence 8.45-9.00 hod.,
program 9.00-16.00 hod.

Course manager:

Ing. Věra Šustrová
Telefon: 226 006 331
E-mail: vsustrova@cegos.cz

References (0)

Provides: Gradua-CEGOS