ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Zrazu klope ktosi na dvere

Zrazu-klope-ktosi-na-dvere

Najnovšia kniha Etgara Kereta je zbierkou 38 krátkych poviedok, v poradí jeho šiesta najpredávanejšia. Keret tu opäť dokazuje svoju neskutočnú duchaplnosť. Nezvyčajné príbehy, plné čierneho humoru a absurdít, nás privádzajú do často depresívnej izraelskej reality, majstrovsky pretkanej fantasknými a surrealistickými prvkami. Keret sa tak často díva na okolnosti života, nielen toho v Izraeli, s jemu vlastným nadhľadom. Titulný príbeh je o neobvyklej situácii, do ktorej sa dostal autor, keď je nútený, pod hrozbou života, porozprávať nejaký príbeh. Keret tu vydáva humorne podanú osobnú spoveď o období tvorivej krízy spisovateľa (jeho priaznivci čakali na túto zbierku dlhých osem rokov, keď sa medzitým venoval kinematografii), zasadenej však do extrémnych podmienok. Vo väčšine poviedok sa zaoberá medziľudskými vzťahmi, na rovine náhodných stretnutí a ich dôsledkov, zložitými životnými situáciami, ktoré nakoniec nenachádzajú riešenie, len sa utiekajú do alternatívnej reality, v ktorej je možné uskutočniť čokoľvek. V recenzii deníka Jediot Achronot (20.5.2010) píše N. Kalderon: “Jedna z vecí, ktoré Keret vystihuje, je izraelské zlúčenie násilia a normality.” Poviedky z novej zbierky sú vo svetle jeho predošlej tvorby považované za jedny z najzrelejších, aké kedy napísal a tým ho zaraďujú medzi najlepších svetových autorov súčasnosti.