ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co nebo kdo je Zpracovatel dat (Data procesor)
Zpracovatel dat je osoba (firma nebo jednotlivec), která pro jinou osobu zpracovává data.

Zpracovatel dat (anglicky Data Processor) je osoba (firma nebo jednotlivec), která pro jinou osobu zpracovává data. Nejčastějším příkladem zpracovatelů jsou firmy poskytující zpracování mezd, účetnictví, firmy provádějící čištění dat, výpočty, analýzy dat nebo agentury zpracovávající marketingová data.

Zpracovávat se dají jakákoliv data, ať už technická nebo osobní.

Důvodů k vyčlenění zpracovávání dat je celá řada. Hlavním důvodem může být odbornost firem. Například firmy zaměřené na zpracování mezd znají související legislativu a řeší shodu s ní (tzv. compliance). V případě náročných výpočtů nebo analýz to může být také odbornost externí firmy takové výpočty provádět. Spolu s odborností může jít i o odpovídající technické vybavení (např. specializované měřící zařízení, výpočetní výkon atd.).

Ochrana dat je v zájmu zadavatelské firmy. Zpracovatelé osobních dat pak musí jednat v souladu s legislativou dané země.

Co zpracovatel dat dělá?

Zpracovatel dat vždy pracuje na zadání vlastníka dat (někdy též označovaný jako správce dat). Ten by měl rozhodovat o účelu zpracování a zpracovatel by měl jeho instrukce následovat. Za zpracovatele dat mohou být považovány i technické prostředky (stroje, počítače), pokud se například nacházejí v cloudu. Zpracovatel nesmí přesahovat dohodnutý rámec operací a instrukcí od vlastníka (správce) dat. Nesmí data odhalit nebo předávat třetí osobě a musí zaručit jejich bezpečné uchování i předávání.

Zpracovatel obdrží vstupní data a je od něj očekáván dohodnutý výstup. Zpracovatel nutně nemusí s daty manipulovat, může je použít čistě jako zdroj informací (např. pro zpracování mezd).

  • uchovává originální data obdržená od vlastníka (správce)
  • zpracovává data podle dohodnutého rozsahu
  • uchovává zpracovaná data
  • může provádět čištění, optimalizaci a analýzu dat, pokud to zpracování vyžaduje
  • může provádět mazání dat v dohodnutém rozsahu, pokud to zpracování vyžaduje
  • může provádět archivaci a znehodnocení nepotřebných dat, pokud to zpracování vyžaduje

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 20.04.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená