ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Znalosti (Knowledge)
Znalost představují jeden typ zdrojů, resp. vstupů do produkčního procesu. Obvykle se dělí na tacitní a explicitní.

Znalost (anglicky knowledge) je schopnost člověka dávat informace a vjemy do souvislostí a na základě toho usměrňovat své jednání nebo rozhodovat. Je ovlivněna předchozí zkušeností a nabytými vědomostmi. Člověk si tedy své znalosti nese ze své minulosti - od dětství, život v rodině, přes školní vzdělávání až po praxi a vzdělávání ve firmě.

  • znalost také potřebujeme k tomu, abychom mohli vytvářet informace z faktů, situací nebo dat
  • znalost tedy vytváří přidanou hodnotu
  • člověk získává znalost zkušeností, praxí nebo studiem
  • znalost každého člověka je unikátní, protože každý člověk má jiné prožitky a zkušenosti
  • díky znalostem může člověk intepretovat různé situace a data a může jim porozumět
  • znalost je závislá na inteligenci jedince
  • znalost pomáhá dávat věci do souvislostí

Znloasti jsou jeden typ zdrojů, resp. vstupů do produkčního procesu ve firmě.

Ikujiro Nonaka a Hirotaka Takeuchi vytvořili následující klasifikaci znalostí, která je jednou z nejpoužívanějších:

  • Explicitní znalosti – mohou být vyjádřeny ve formálním jazyce, snadno se předávají druhým, snadno se zpracovávají pomocí informačních a komunikačních technologií a jsou přechovávány v databázích (zhruba se dají ztotožnit s organizačním kapitálem)
  • Tacitní znalosti – osobní znalosti zahrnuté v individuální zkušenosti obsahující nehmotné faktory jako jsou osobní přesvědčení, náhledy a hodnotové systémy, jsou obtížně vyjádřitelné formálním jazykem (obtížně neznamená, že je nelze vyjádřit), předtím než jsou vyjádřeny, musí být převedeny do podoby slov, modelů a čísel (zhruba se dají ztotožnit s lidským kapitálem a částečně i se sociálním kapitálem)

Předávání znalostí je tedy komplikovaný proces - na druhého člověka lze přenést jen explicitní znalosti a to ještě za podmínky, že druhý člověk má vhodné předpoklady k tomu znalost přijmout.

„Tou největší výzvou stojící před manažery v rozvinutých zemích je zvýšení produktivity lidí pracujících se znalostmi a zajišťujících služby.“

Peter Ferdinand Drucker

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.11.2017

Komentáře

Samuel Darden před asi měsícem

In everyday usage, knowledge refers to awareness of or familiarity with various objects, events, ideas, or ways of doing things.
spit card game online

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí