ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Změny
Změny jsou základní charakteristikou života moderních organizací.

„Trvale úspěšný může být jen ten, kdo se přizpůsobí měnícím se podmínkám.“

Niccolò Machiavelli

Změny jsou základní charakteristikou života moderních organizací. Výstižně to vyjadřuje Warren Bennis: „Starý způsob myšlení lze shrnout třemi slovy: kontrola, řád a předpověditelnost. A to bylo v pořádku ve stabilním prostředí, v němž jste do značné míry mohli kontrolovat, nařizovat a předpovídat. V jednadvacátém století tomu ale tak nebude. Budeme svědky stále rychlejších změn. A aby se s těmito změnami organizace dokázaly vypořádat, budou muset opustit vyjeté koleje. Stanou se z nich nejednoznačná a chaotická střediska pracovní aktivity. A budou plné překvapení.“

Peter F. Drucker definuje význam změn takto „Podnikatelská činnost je založena na teorii ekonomiky a společnosti. Tato teorie považuje změnu za cosi normálního a dokonce prospěšného. A za hlavní úkol společnosti – a zejména ekonomiky – považuje úkol dělat věci jinak a ne dělat lépe něco, co se už dělá. To v zásadě vystihuje podstatu myšlenky, kterou chtěl před dvěma sty lety vyjádřit Say, když razil termín entrepreneur neboli podnikatel. Jeho označení bylo myšleno jako programové prohlášení a jako vyjádření nekonformismu: podnikatel narušuje a boří existující organizační struktury. Jak to formuloval Joseph Schumpeter, jeho úkolem je ‚tvůrčí destrukce‘.“

Peter F.Drucker také definoval koncem osmdesátých let turbulenci v podnikovém řízení, která se podle některých dalších autorů prohlubuje v současné době až do chaosu. Tyto přístupy tvoří filosofii řízení v proměnlivém prostředí a management se stává z velké části řízením změn. Nový způsob řízení je definován jako znalostní podnik.

Z hlediska managementu je podstatná velikost změny a její vliv na organizaci, její procesy a další zdroje.

Základní typy změn v organizaci:

  • Provozní změny - takové změny, které nemají zásadní vliv na změnu procesů a dalších zdrojů organizace
  • Rozvojové změny - takové změny, které vyvolávají další změny v procesech a zdrojích

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 04.09.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí