ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Zkratky v obchodní korespondenci
Při obchodní korespondenci se používá celá řada zkratek, některé z nich jsou vhodné pouze pro neformální komunikaci, některé dokonce pouze pro elektronickou komunikaci (např. emotikony).

Při obchodní korespondenci se používá celá řada zkratek, některé z nich jsou vhodné pouze pro neformální komunikaci, některé dokonce pouze pro elektronickou komunikaci (např. emotikony).

Nejčastěji používané zkratky v obchodní korespondenci jsou:

Zkratky v oslovení

 • p. = pan
 • sl. = slečna
 • pí = paní (bez tečky)

Zkratky jednotlivých slov nebo výrazů

 • aj. = a jiné
 • atd. = a tak dále
 • cca = circa, zhruba (bez tečky)
 • č. = číslo
 • čj., č. j. = číslo jednací
 • fa = firma nebo faktura (bez tečky)
 • ks = kus (bez tečky)
 • m. m. = minulého měsíce
 • m. r. = minulého roku
 • např. = například
 • odd. = oddělení
 • str. = strana
 • t. r. = tohoto roku
 • tj. = to je
 • tzv. = tak zvaný
 • zn. = značka

Zkratky na konci dopisů

 • PS nebo P.S. = poznámka na konci dopisu
 • PPS nebo P.P.S. = další poznámka na konci dopisu
 • v. r. = vlastní rukou
 • v z. = v zastoupení

Zkratky akademických titulů a stupňů vzdělání

Většina z nich se používá před jménem, tituly za jménem jsou označeny

 • Bc. = bakalář
 • BcA. = bakalář umění
 • CSc. = kandidát věd (používá se za jménem)
 • DrSc. = doktor věd (používá se za jménem)
 • doc. = docent
 • Dr. = doktor
 • DiS. = diplomovaný specialista za jménem
 • dr. h. c. = čestný doktorát (používá se za jménem)
 • Ing. = inženýr
 • Ing.arch. = inženýr achitekt
 • JUDr. = doktor práv
 • MUDr. = doktor medicíny
 • MVDr. = doktor veterinární medicíny
 • Mgr. = magistr
 • MgA. = magistr umění
 • PaedDr. = doktor pedagogiky
 • Ph.D. = doktor (používá se za jménem)
 • PhDr. = doktor filozofie
 • PhMr. = magistr farmacie
 • PharmDr. = doktor farmacie
 • prof. = profesor
 • RNDr. = doktor přírodních věd
 • ThLic. = licenciát teologie
 • ThDr. = doktor teologie
 • Th.D. = doktor teologie (používá se za jménem)

Zkratky právních forem obchodních společností dle českého práva

 • a. s. nebo akc. spol. = akciová společnost
 • k. s. nebo kom. spol. = komanditní společnost
 • s. r. o. nebo spol. s r. o. = společnost s ručením omezeným
 • v. o. s. nebo veř. obch. spol. = veřejná obchodní společnost
 • SE = Evropská společnost (Societas Europaea)

Vybrané zkratky právních forem obchodních společností v zahraničí

 • Ltd. = Limited - společnost s ručením omezeným ve UK a některých dalších zemích
 • plc = akciová obchodní společnosti v UK a některých dalších zemích
 • GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) = společnost s ručením omezeným v německy hovořících zemích
 • AG (Aktiengesellschaft) = akciová obchodní společnosti v německy hovořících zemích
 • LLC, LC, Ltd. Co. (limited liability company) = společnost s ručením omezeným v USA hovořících zemích

Vybrané zkratky manažerských pozic

 • CEO (Chief Executive Officer) = ředitel společnosti
 • CFO (Chief Financial Officer) = Finanční ředitel
 • COO (Chief Operations Officer) = Provozní ředitel
 • CIO (Chief Information Officer) = ředitel IT
 • CHRO (Chief Human Resources Officer) = Personální ředitel
 • CSO (Chief Sales Officer) = Obchodní ředitel
 • CTO (Chief Technology Officer) = technický ředitel, výrobní ředitel

Další zkratky a vyjádření nálady (emotikony)

 • Dtto = to samé, totéž, právě tak, opakující se výraz
 • FAO = k rukám
 • FYI = pro vaši informaci
 • ASAP = co nejdříve, jak to půjde
 • RSVP = odpovězte prosím
 • TIA = předem děkuji
 • IMO = dle mého názoru
 • ROFL = válím se smíchy po podlaze
 • LOL = zasmát se od plic
 • IMHO = dle mého nejlepšího názoru
 • CC: = kopie zprávy
 • BCC: = slepá kopie zprávy (ostatní nevidí komu byla zaslána)

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 04.08.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí