ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Zkratky v anglické obchodní korespondenci (Abbreviations in Business Correspondence)
Anglická obchodní korespondence používá celou řadu zkratek. Řada z nich je používána i v jiných jazycích.

Anglická obchodní korespondenci používá celou řadu zkratek. Řada z nich je používána i v jiných jazycích.

Nejčastěji používané zkratky v anglické korespondenci:

Zkratky slov či výrazů

 • ASAP = co nejdříve, jakmile to bude možné
 • attn - attention = používá se pro označení osoby, pro kterou je dopis určen
 • BYOB - bring your own bottle: = používá se na pozvánkách pro upozornění, že host by si s sebou měl vzít své vlastní nápoje
 • cc - carbon copy - používá se v dopisu či e-mailu a označuje, že kopie byla zaslána zmíněné osobě
 • encl. (enclosed) - enclosed- používá se na začátku nebo konci dopisu pro označení přílohy
 • FAO - psáno před jménem, označuje pro koho je dopis či dokument určen
 • (FYI) - na dopise či e-mailu pro upozornění, že zpráva byla odeslána pouze pro informaci a od příjemce se nevyžaduje odpověď
 • pp - on behalf of - psáno před jménem v případě, že za danou osobu dopis podepisuje někdo jiný
 • PS - postscript - používá se pro dodatečnou informaci na konci dopisu, poté co byl podepsán
 • PPS - psáno před poznámkou na konci dopisu po PS poznámce
 • PTO - please turn over - používá se na konci stránky pro upozornění, že text pokračuje i na další straně
 • RE - používá se obchodních dopisech pro uvedení předmětu, o kterém se dále bude mluvit
 • RSVP - používá se na psaných pozvánkách jako žádost o potvrzení či zamítnutí pozvání

Anglické zkratky v oslovení:

 • Mr. - Mister - používá se pro oslovení muže
 • Mrs. - Misses - používá se obvykle pro vdané ženy
 • Ms. - používá se pro ženy, které neuvádějí svůj manželský status
 • Miss - slečna

Zkratky v čase a datech:

 • a.m. (ante merediem) - před polednem - používá se v anglo-saských zemích ve 12-ti hodinovém cyklu
 • p.m. (post merediem) - po poledni - používá se v anglo-saských zemích ve 12-ti hodinovém cyklu
 • BC - Before Christ - před Kristem
 • AD - Anno Domini - po Kristu

Další často používáné zkratky:

 • Corp. = Korporace (Corporation)
 • dt - date = datum
 • e.g. = například (např.)
 • et al. = a ostatní
 • etc. = a tak dále (atd.)
 • i.e. = jinými slovy
 • Ltd. - Limited = společnost s ručením omezeným (ekvivalent s r.o.)
 • pdd - pravděpodobný datum dodání
 • PIN (Personal Identification Number) = Osobní identifikační číslo
 • ZIP code = poštovní směrovací číslo (PSČ)

Související návody:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.10.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí