ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Životní cyklus organizace (Organizational Lifecycle)
Životní cyklus organizace je způsob popisu vývoje organizace v čase. Model popisuje vzájemný vývoj příjmů a výdajů podniku během průběhu cyklu. Cyklus se skládá z pěti fází.

Životní cyklus organizace je způsob popisu vývoje organizace v čase.

Stejně jako jiné biologické či sociální organismy také organizace vzniká, vyvíjí se a proměňuje, prochází růstem i krizemi až nakonec zaniká. Existuje řada způsobů, jak vývoj organizace popsat.

Jedním z nejfrekventovanějších je model životního cyklu podniku, jehož autory jsou Danny Miller a Peter Friesen. Model popisuje vzájemný vývoj příjmů a výdajů podniku během průběhu cyklu. Cyklus se skládá z pěti fází (viz obrázek):

  • Založení – existují pouze výdaje, podnik spotřebovává investice
  • Růst – výdaje převyšují příjmy, podnik je ve ztrátě
  • Stabilizace – příjmy převyšují výdaje, podnik je ziskový
  • Krize – příjmy klesají pod úroveň výdajů, podnik se dostává do ztráty
  • Zánik – podnik nezvládá krizi, ztráta je neúnosná, podnikání končí

management mania - zivotni cyklus podniku

Model je výsledkem dlouhodobého studia mnoha podniků, přesto neplatí obecně. V životě dlouhověkých podniků (organizací) se postupně střídají různé fáze. Řada podniků si zopakuje několik cyklů a ani po dlouhé době se nemusí dostat do fáze zániku, naopak řada podniků absolvuje pouze jeden průběh cyklu a zaniká. Dlouhodobé udržení organizace ve stabilizované fázi je hlavní úlohou manažerů na všech úrovních.

Model a jeho fáze jsou podobné jako životní cyklus produktu.

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí