ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Zdroj příjmů (Revenue stream)
Revenue stream (zdroj příjmů) je označení příjmů pocházejících z jedné služby, produktu nebo zdroje.

Zdroj příjmů (anglicky Revenue stream) je označení příjmů pocházejících z jedné služby nebo z jednoho produktu. Jinými slovy je to jiný název pro příjmy firmy rozdělené podle toho, z jakého zdroje pocházejí (například region) nebo čím jsou generovány (např. konkrétní produkt). Představíme-li si firmu jako jezero, pak zdroje příjmů jsou všechny přítoky do tohoto jezera. Některé firmy mohou mít pouze jeden zdroj příjmů a pak mohou být zranitelnější v případě, že zdroj příjmů z nějakých důvodů vypadne nebo začne oslabovat. Stejně jako jezero začne vysychat. Zdroj příjmů v tomto smyslu se týká zejména provozních výnosů.

Pokud je to možné, firmy si budují více zdrojů svých hlavních příjmů, aby při oslabení jednoho z nich mohly čerpat z jiných.

Podle čeho rozdělujeme zdroje příjmů?

Primárně podle toho, zda jsou opakované nebo transakční, a také podle toho, z jakých služeb nebo produktů příjmy pocházejí. Poskytuje-li firma více placených služeb nebo vyrábí-li více výrobků, pak má i více zdrojů příjmů. V praxi se ale můžeme setkat s tím, že zdroje příjmů rozdělujeme, segmentujeme i podle dalších kritérií, jako třeba podle geografie (z různých států či území), podle velikosti zákazníků (živnostníci a mikrofirmy, malé a střední firmy, korporace) a podobně. Podstatná je měřitelnost “přítoku” příjmů z různých zdrojů a vliv jejich oslabování (nebo posilování) na celkové příjmy firmy.

 • Opakované příjmy (Recurring revenue) jsou příjmy generované pravidelně, nejčastěji z poskytování licence nebo pronájmu
 • Transakční příjmy za zboží (Transactional revenue) je zdroj příjmů generovaný na základě jednotlivých obchodních transakcí (např. prodej zboží)

Příjmy mohou pocházet v zásadě z poskytování služeb, z prodeje výrobků či zboží nebo jejich kombinací

 • Příjmy za služby (Service revenue) je zdroj příjmů generovaný poskytováním služeb (například provedení auditu)
 • Příjmy za prodej zboží a výrobků jsou generovány nejčastěji transakčně, zákazník platí za dodaný výrobek
 • Projektové příjmy (Project revenue) jsou generovány na základě realizace projektů, charakteristická pro ně je nepravidelnost a nárazovost, jsou náročné na cashflow

Jaké cenové modely (Revenue models) existují?

V praxi se můžete setkat v zásadě s celou řadou modelů, které popisují, jakým způsobem generují příjmy. Obrovská rozmanitost je především ve službách.

 • Jednotková cena, kde zákazník platí za odebrané množství (počet odebraných jednotek - za kus, za metr, za hodinu práce, za poskytnutou kapacitu, atd.) - je jedno, jestli jde o zboží nebo o služby
 • Paušální cena - zákazník platí jednu cenu bez ohledu na odebrané množství
 • Cena za využité vlastnosti - typicky používaná u software, zákazník platí podle toho, jaké vlastnosti aplikace používá

Kromě zmíněných modelů, které stanovují cenu předem (fixní cena), existují také cenové modely, které stanovují cenu dynamicky, například na základě poptávky.

 • Cena na základě aukce - zákazníci či zájemci soutěží o cenu na základě poptávky
 • Cena podle aktuální poptávky (Real-time market) - například cena za jízdné Uberu
 • Cena podle aktuální nabídky (Yield price) - například cena za letenku se odvíjí podle obsazenosti letu

K čemu je třeba znát zdroje svých příjmů?

Není to účetní pojem. S výrazem revenue stream se máte šanci potkat hlavně při tvorbě firemní strategie (“Zajistíme nový zdroj příjmů rozšířením našich služeb do regionu střední Evropy”) nebo při obhajování projektu (stratupu) před vlastníkem rozpočtu či investorem - pro projektový záměr nebo startup byste měli prokázat, z jakých zdrojů budou příjmy pocházet a jakým způsobem bude podpořený prodejní proces.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.06.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená