ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Odvětví zdravotnictví (Health Care)
Úkolem odvětví zdraví (resp. zdravotnictví) je komplexní zajištění zdravotnické péče.

Zdravotnictví (Zdraví) je odvětví veřejného sektoru, dle členění COFOG, které zahrnuje činnosti zajištění zdravotnické péče – tj. diagnostika, léčení (terapie) nemocí a ošetřování nemocných nebo zraněných, případně související prevence. Nedílnou součástí odvětví je aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví.

Vlastní zdravotnickou péči zajišťuje síť zdravotnických zařízení – ordinací lékařů, poliklinik, nemocnic, léčeben, laboratoří, stanovišť zdravotnické záchranné služby apod. rozmístěná po celém území státu.

Odvětví zdravotnictví má zpravidla na starosti ministerstvo zdravotnictví, které se věnuje strategickému řízení resortu - například navrhuje změny v síti zdravotnických zařízení, stanoví výši úhrad za zdravotnické výkony, navrhuje zdravotnickou legislativu atd.

Financování zdravotní péče zajišťují zdravotní pojišťovny, které vybírají zdravotní pojištění a proplácejí výkony zdravotnickým zařízením.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)

V České republice je orgánem ústřední státní správy pro odvětví zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví. Dalšími ústředními orgány je například Státní ústav pro kontrolu léčiv, Úřad pro zdravotnické informace a statistiku a další orgány. Také krajské úřady mají v souladu se svými úkoly na úseku zdravotnictví zřízeny odbory zdravotnictví, které zajišťují agendy související s provozem zřizovaných zdravotnických zařízení (typicky krajských nemocnic a zdravotnických záchranných služeb).

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 11.09.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí