ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Zálohování dat (Data Backup)
Zálohování dat spočívá v ukládání kopie dat na jiný datový nosič, který se optimálně nalézá v jiné lokalitě než zálohované zařízení (počítač, disk, telefon, tablet, server).

Zálohování dat (anglicky Data Backup) spočívá v ukládání kopie dat na jiný datový nosič, který se optimálně nalézá v jiné lokalitě než zálohované zařízení (počítač, disk, telefon, tablet, server). Kopie se nazývá záloha nebo záložní kopie a umožňuje obnovu dat v případě, že se s originálem něco stane. K zálohování se používá specializovaný software.

Záloha nebo záložní kopie by optimálně měla být fyzicky uložena na jiném místě, než kde se nachází originál. Proč? Je dobré mít zajištěno, že v případě, že nastane nějaká událost většího rozsahu, řekněme požár nebo povodeň, nebude ztracen jak originál, tak kopie. Jinými slovy že takováto událost nepostihne všechna místa, kde máme data uložena. K čemu nám bude záloha, která shoří společně s originálem? Z toho důvodu je v posledních letech oblíbené zálohování v cloudu - data jsou zde zašifrována a jsou uložena bezpečně v úplně jiné lokalitě, než jste vy a vaše firma. Pokud to z nejrůznějších důvodů nechcete nebo nemůžete udělat, pak je důležité zajistit alespoň to, aby byla záloha a originál od sebe co nejvíce vzdáleny (i v jedné jediné budově lze například zajistit alespoň to, aby záloha a originál byly na dvou různých místech).

Záložní data jsou využívána v případě ztráty nebo poškození originálních dat nebo v případě jiné potřeby, například pro potřeby auditu. Rychle dostupné zálohy se nazývají horké zálohy. Zálohy určené pro archivační účely (za normálních okolností se nepředpokládá jejich využití) se nazývají studené zálohy.

Zálohování může probíhat buď nepravidelně (ad hoc), průběžně nebo pravidelně podle určitého plánu (každou hodinu, každý den, každý měsíc atd.).

Proč je zálohování důležité?

Přijít o důležité informace nebo data nechce nikdo, ale přijít o ně jde rychleji, než si myslíte. Můžete o ně přijít vlastní chybou, cizím přičiněním nebo selháním techniky. Může vám někdo ukradnout notebook, můžete si sami něco nechtěně smazat, telefon vám může vypadnou a rozbít se, pevný disk nebo jiné úložiště vypoví službu, zapomenete heslo nebo vám někdo napadne počítač. Informace a data uložená v digitální podobně mají ale jednu výhodu - lze je relativně jednoduše zálohovat a předejít tak výše uvedeným situacím. Pokud máte data zálohovaná, odpadá celá řada nepříjemných situací.

Co zálohovat?

Je třeba zdůraznit že něco jiného je zálohování dat a něco jiného je zálohování celého systému.

 • Záloha celého systému - tedy včetně vašeho nastavení a osobních dat, je náročnější, ale umožní vám kompletně obnovit data i nastavení (původní chování) vašeho počítače nebo telefonu. Dříve byla přenositelnost osobního nastavení problém, dnes již operační systémy toto většinou zvládají - nejen v zájmu zálohování, ale i v zájmu přechodu uživatele mezi vícero svými zařízeními. Například Apple pomocí zálohování nastavení uživatele umožňuje přechod mezi různými zařízeními vybavenými iOS. Android zvládá podobné chování, Windows mají toto řešeno jen částečně. Záloha systému může, mimo jiné, přenést například nastavení e-mailu, oblíbené stránky v internetovém prohlížeči, uložená hesla v prohlížeči, nainstalované aplikace, oblíbené aplikace a podobně.
 • Zálohování dat se oproti tomu týká pouze datového obsahu (dokumentů, souborů, fotografií apod.), který je pro nás většinou ten nejcennější. Zálohování obsahu (dat) se nemusí týkat pouze osobních počítačů nebo přenosných zařízení. Týká se například i serverů, protože i server může shořet, být napaden útočníkem nebo být nechtěně smazán.

Kam zálohovat? Jaké máme možnosti?

 • zálohování dat na nějaké přenosné médium - typicky na externí pevné disky nebo flashdisky, které se připojí přes USB port. Výhodou je relativní jednoduchost, nevýhodou je to, že musíte zálohovací médium připojit pokaždé, když chcete zálohovat
 • zálohování dat na zálohovací server - typicky na NAS nebo jiný server. Toto zálohování může probíhat vzdáleně a na pozadí a bývá většinou automatické. Data tedy mohou být zálohována průběžně a prakticky kdykoliv jste připojeni na síť.
 • zálohování dat do cloudu - na vzdálené servery do cloudu. Tento typ zálohování je stejný jako předchozí s tím rozdílem, že zálohujete na nějaké úložiště nebo službu, která je v cloudu.

A co se stane, když o data přijdu? Co obnova dat?

Opět závisí na tom, co a jakou metodou máte zálohováno. Máte-li zálohovaná pouze data, můžete obnovit pouze svá data bez svého uživatelského nastavení.

Pokud používáte zálohovací software, ten se postará o to, aby vám nabídl i možnost obnovy. Ve většině případů stačí obnovit poslední známou (či poslední uloženou) verzi, jsou ale i případy, kdy potřebujete obnovit mnohem starší verzi. Představte si například, že kolega omylem smaže nějaké soubory, ale vy na to přijdete až po měsíci. V takové situaci musíte být schopni obnovit tu verzi, ve které dané soubory ještě nejsou smazány, a zároveň nepřemazat vše, co je novější. Taková situace už je mnohem náročnější než jen prostá obnova poslední verze.

U obnovy dat je klíčový čas - rychlost obnovy, tedy to, jak rychle jste schopni znovu fungovat normálně. U osobního zařízení to mohou být desítky minut až hodiny, v případě serverů to pak musí být řádově nižší časy. Čím kratší čas obnovy, tím je většinou celý záložní systém finančně náročnější. Například servery, u nichž je vyžadována vysoká dostupnost - tedy provoz bez výpadků, jsou schopné přepnout na zálohu okamžitě, aniž by si uživatel vůbec něčeho všiml. Cena takového řešení je ovšem vysoká, protože záložní server musí fungovat prakticky 1:1 s tím originálním. Zjednodušeně řečeno, vše je postaveno dvakrát.

Související pojmy a metody:

 • BaaS (Backup as a Service)
 • Deduplikace dat (Data deduplication)
 • Disaster Recovery
 • Disaster Recovery Plan
 • Doba uchování provozních a lokalizačních údajů (Data retention period)
 • Doba uchování (Retention time)
 • Horká záloha (Hot backup)
 • Klonování disku (Disk cloning)
 • Konzistence dat (Data consistency)
 • Near-line backup
 • Obnova dat (Data Recovery)
 • Offline zálohování (Offline backup)
 • Plná záloha (Full Back Up)
 • Politika zálohování (Backup policy)
 • Přírůstková záloha (Incremental backup)
 • Ransomware
 • Rozdílová záloha (Differential backup)
 • Rozdílové vs přírůstkové zálohování
 • RPO (Recovery Point Objective)
 • RTO (Recovery Time Objective)
 • Snapshot backup
 • Studená záloha (Cold backup)
 • Verzování souborů (File Versioning)
 • Verzování vs rozdílová záloha
 • Vysoká dostupnost (High Availability)
 • Vzdálená záloha (Remote backup)
 • Záloha systému (System image backup)
 • Záložní kopie (Backup Copy)

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.03.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí