ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Základy statistického myšlení

Zaklady-statistickeho-mysleni

Tato publikace vznikla na základě dlouholetých zkušeností autora z výuky statistických metod pro řízení kvality. Jejím cílem je vysvětlit funkci základních nástrojů matematické statistiky a ukázat, že matematická statistika není pouze návod na zpracování dat, ale že je to vědecky podložený přístup k realitě, který se snaží pochopit náhodu, jež nás každodenně doprovází, a umožňuje nám se s rolí náhody v našem životě vyrovnat, či dokonce ji využívat.