ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Zahraniční obchod
Zahraniční obchod (též mezinárodní obchod) je obchod, který se uskutečňuje přes hranice jednotlivých zemí nebo státy.

Zahraniční obchod (též mezinárodní obchod) je obchod, který se uskutečňuje přes hranice jednotlivých zemí nebo států. Obchod se uskutečňuje mezi importérem a exportérem. Předmětem zahraničního obchodu jsou výrobky (zboží), služby, práva (např. autorská práva nebo licence). Mezinárodní obchod nabýval významu postupně s rostoucí globalizací.

Zahraniční obchod v praxi: Obchodní společnosti realizují zahraniční obchod buď s vlastními výrobky, službami či právy, nebo jej uskutečňují s produkty třetích stran pouze jako zprostředkovatelé obchodu (trade companies).
Každá společnost, která chce realizovat mezinárodní obchod, musí respektovat mezinárodně platné dohody a legislativu států, na jejichž území se obchod odehrává. Státy chrání a podporují své trhy různými legislativními nástroji (cla, antidumpingová opatření apod.).

Vstupuje-li obchodní společnost na trh, zpravidla nejprve provede přípravné operace jako jsou různé situační analýzy, analýzy trhu, analýzy konkurence, analýzy legislativních podmínek trhu, analýzy a vyhledání potenciálních obchodních partnerů a další. K tomu využívají specializované firmy nebo spolupracují s obchodními komorami či vládními organizacemi na podporu exportu.
Pro samotnou realizaci musí být firma připravena na smluvní zajištění s druhou stranou (kupní smlouva, smlouva o spolupráci atd.), na různá legislativní opatření (např. zajištění dokumentů a obchodních dokladů či certifikátů), financování obchodu a jeho zajištění a pojištění. Společnosti zabývající se obchodem s produkty a se zbožím musí řešit dopravu a logistiku z místa výroby až na místo určení. V rámci zahraničního obchodu existuje mnoho rizik, která jsou obvykle vyšší než při obchodování na domácím trhu.

Zahraniční obchod vyžaduje důkladnou znalost legislativy, práva a místních podmínek a zvyklostí. Mnoho společností proto využívá služeb specializovaných firem - ať v oblasti logistiky, spedice nebo právního zajištění, plateb či pojištění.

  • Přípravné činnosti zahraničního obchodu - analýza trhů, analýza konkurence, analýza potřeby dovozu, situační analýza, technologický průzkum, legislativní průzkum, cenový průzkum, vyhledání dodavatelů, vytvoření poptávky, hodnocení nabídek
  • Dovozní a vývozní operace - sepsání kupní smlouvy, převzetí zboží, zaplacení zboží, zajištění mezinárodních plateb, zajištění rizik, zajištění logistiky a dopravy, doručení dokladů a zboží
  • Pojištění rizik v mezinárodním obchodu
  • Logistika v mezinárodním obchodu
  • Platební instrumenty v mezinárodním obchodu - mezinárodní platby
  • Smlouvy v mezinárodním obchodu

Související pojmy a metody:

Související instituce:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.06.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí