ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language)
WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language), obvykle se nepřekládá a označuje se pouze zkráceně BPEL je standard či jazyk pro automatizaci business procesů.

Logo BPELWS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language), obvykle se nepřekládá a označuje se pouze zkráceně BPEL je standard či jazyk pro automatizaci business procesů. Jedná se v podstatě o jeden z programovacích jazyků, který je zaměřený na to, aby v něm bylo možné popsat libovolný proces.

BPEL je založen na jazyce XML a definuje model a prostředky pro popis chování procesu a umožňuje vykonávání jednotlivých procesů, které se skládají z volání webových služeb což se označuje jako tzv. orchestrace služeb. Jazyk BPEL byl vyvinut firmami Microsoft a IBM, a byl standardizován konsorciem OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

Historicky vzniklo hned několik jazyků sloužících k popisu obchodních procesů. WSFL od IBM, XLANG od Microsoftu, BPML a BPMS podporované společnostmi JBoss a Intalio Inc. Nakonec byl za spolupráce několika velkých společností definován jazyk BPEL4WS, který byl podán organizaci OASIS ke standardizaci. Tak vznikl v roce 2004 standard WS-BPEL (název lépe zapadá do rodiny WS-* standardů), který je dnes již ve verzi 2.0

Využití jazyka BPEL v praxi: Jazyk BPEL se výborně hodí k jednoznačnému popisu procesů, podle kterého lze procesy následně strojově vykonávat. BPEL umožňuje organizacím automatizaci jejich procesů (tzv. orchestrace služeb). Jazyk BPEL umožňuje popsat průběh a chování business procesů jako posloupnost aktivit, včetně jejich větvení, které se v procesu vykonávají, přičemž tyto aktivity jsou reprezentovány webovými službami (WS).

Mezi základní vlastnosti patří zejména principy strukturovaného programování (podmínky, cykly atd.), možnost ošetření chyb, podpora dlouho trvajících procesů apod. Nedostatkem jazyka BPEL je absence standardní grafické reprezentace. K tomuto účelu se mnohdy využívá notace BPMN, nicméně mapování mezi těmito dvěma jazyky není jednoznačné. BPEL se stal v posledních letech významným standardem, který pomáhá využívat SOA nejen na úrovni informatiky, tedy IT architekty, ale také na úrovni procesů organizace. Proces v pojetí standardu WS-BPEL popisuje posloupnost a podmínky volání služeb v servisně orientované architektuře (SOA) známé i jako tzv. orchestrace služeb.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 31.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí