ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je WBS (Work Breakdown Structure)
WBS (Work Breakdown Structure), jedná se o jednoduchou analytickou techniku, jejímž cílem je rozložit projekt na jednotlivé činnosti až do takové úrovně podrobnosti, aby k nim bylo možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont.

WBS (Work Breakdown Structure), překládá se jako rozpad, rozpis práce nebo jako osnova rozpisu práce, často se používá zkratka WBS. Jedná se o jednoduchou analytickou techniku, jejímž cílem je rozložit projekt na jednotlivé činnosti až do takové úrovně podrobnosti, aby k nim bylo možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont.

Využití WBS v praxi: Struktura činností může být podle složitosti a rozsahu projektu různě strukturovaná a složitá - pro malé projekty může mít podobu jednoduchého seznamu činností, pro velmi složité projekty může tvořit   vícestupňovou strukturu seskupených činností do ucelených bloků či balíčků a to tak, aby byl výčet  konečných činností (aktivit, kroků) co nejvíce přehledný. Konečná úroveň rozpadu se v praxi řídí jednoduchým pravidlem  -  projektový manažer  musí být schopen činnosti naplánovat a řídit. Jednotlivé činnosti mohou být podle potřeby číslované. WBS se používá pro naplnění aktivit v Ganttově diagramu při plánování projektu. WBS většinou zpracovává projektový manažer  vždy před začátkem realizace projektu.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 03.08.2016

Vybrané blogové příspěvky :

Komentáře

Jaromír Pitaš před asi 3 roky

Článek pracuje s nesprávným výkladem pojmu WBS. Nejedná se o činnostní rozpad, ale produktový rozpad (někdo používá pojem dodávky), neboť jeho vrcholem je rozsah produktu (product scope) a v obsahu pak rozsah projektu (project scope).
Odkazuji na PMBOK e.5 (PMI), Výkladový slovník - Národní standard kompetencí projektového řízení (SPŘ) a řada standardů od DoD US Army (tvůrci metody) MIL-STD881 (C - 2012).

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí