ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Wi-Fi
Wi-Fi (nebo také WiFi, wifi) je označení pro bezdrátové propojení různých koncových zařízení (např. počítač, notebook, tablet, smartphone) a jejich připojování k počítačové síti ( je jedno zdali lokální nebo k internetu).

Logo Wi-FiWiFi (nebo také Wi-fi, Wi-Fi, Wifi, wi-fi, wifi) je označení pro bezdrátové propojení různých zařízení (např. počítač, notebook, tablet, smartphone). Je to bezdrátová technologie přenosu signálu. V běžné řeči se chybně považuje wifi za připojení na internet, ale wifi ve skutečnosti jen zajišťuje bezdrátovou komunikaci. Samotné připojení na internet musí být zajištěno jiným způsobem (nejčastěji prostřednictvím routeru, modemu nebo přístupového bodu). Jinými slovy: zařízení mohou mezi sebou uvnitř jedné sítě pomocí wifi uvnitř komunikovat, aniž by byla síť připojena na internet.

K čemu se wifi používá?

Používá pro propojení nebo připojení jednotlivých zařízení bezdrátově. Typicky se jedná o připojení uživatelská zařízení (např. počítač, notebook, tablet, smartphone) k počítačové síti, ale také zařízení internetu věcí nebo další chytrá zařízení.

Wifi zajišťuje přenos signálu v rámci počítačové síti. Může se jednat o domácí nebo lokální síť ve firmě, například v kanceláři kde bývá typický dosah ve stovkách metrů nebo o přenos signálu na delší vzdálenost několika kilometrů (tzv. WAN síť).

Wi-Fi je ideální pro budování počítačové sítě bez nutnosti pokládky kabelů. Protože se jedná o technologii, která využívá bezlicenční frekvenční pásmo (k budování a provozování není třeba licence, povolení úřadů), může Wi-Fi síť vybudovat kdokoliv. Technologie Wi-Fi sítě jsou na trhu běžně dostupné a proto lze síť vybudovat levně, s relativně dostatečnou přenosovou rychlostí.

Jaké druhy wifi existují?

Wifi pracuje ve dvou základních pásmech která bývají označena písmeny nebo frekvencí pásma. Liší se v rychlosti přenosu dat.

  • b,g,n je označení pro pásmo 2,4GHz (má větší dosah, nižší rychlost)
  • a, ac je označení pro pásmo 5GHz (má menší dosah, vyšší rychlost)

Standard Wi-Fi vytvořila Wireless Ethernet Compatibility Alliance, z technického hlediska je Wi-Fi standard IEEE 802.11, který využívá bezplatná pásma 2,4 GHz a 5 GHz, (2,4GHz je mnohem používanější). Standard se používá v několika variantách (varianta je vždy vyznačena na zařízení nebo v jeho technické specifikaci):

  • 802.11a - v pásmu 5 GHz, maximální přenosová rychlost 54 Mb/s, reálná rychlost přenosu dat 25 Mb/s (3,1 MB/s)
  • 802.11b - v pásmu 2,4 GHz, maximální přenosová rychlost 11 Mb/s, reálná rychlost přenosu dat 700 kB/s
  • 802.11g - v pásmu 2,4 GHz, maximální přenosová rychlost 54 Mb/s, reálná rychlost přenosu dat je 25 Mb/s (3,1 MB/s)
  • 802.11n - v pásmu 2,4 i 5 GHz, maximální přenosová rychlost 600 Mb/s, reálná rychlost přenosu dat je 201 Mb/s (12-25 MB/s)
  • 802.11ac - v pásmu 5 GHz, maximální přenosová rychlost 1 Gb/s, reálná rychlost přenosu dat je 500 Mb/s (30-40 MB/s)

Jak ma bezpečnost wifi sítě?

Při budování a využívání sítě s využitím Wi-Fi je důležité zajistit bezpečný přenost dat (viz šifrování). Otázka bezpečnosti, stejně jako u ostatních bezdrátových technologií je velmi důležitá. Na rozdíl od kabelových sítí není možné připojení sítě zabezpečit fyzickým přístupem k přípojným místům, protože bezdrátový signál se šíří všemi směry i přes zeď. K síti se může lehce kdokoliv připojit je nutné ji proto chránit. K tomu se využívá šifrování na různých úrovních a celé řady dalších metod k zabezpečení komunikace na Wi-Fi síti (viz jak zabezpečit bezdrátovou Wi-Fi síť). Doporučené šifrování je WPA2/PSK nebo WPA2/Enterprise.

Související návody:

Jak na to, návod:

Jak vytvořit silné, bezpečné heslo
Publikováno: 17.10.2016, ManagementMania.com
Silné heslo je takové, které není snadno uhodnutelné, prolomitelné a které si pamatujeme. Bezpečné heslo by mělo být alespoň 8 znaků dlouhé a mělo by obsahovat velká i malá písmena a číslice.

Jak zabezpečit bezdrátovou Wi-Fi síť (How to secure a wireless Wi-Fi network)
Publikováno: 06.07.2013, ManagementMania.com
Zabezpečení bezdrátové Wi-Fi sítě řeší snad každý, kdo si uvědomuje rizika úniku svých dat, které se pomocí sítě přenášejí nebo sdílejí. Čtěte dál jak můžete svoji bezdrátovou síť zabezpečit.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

Jak na to, návod:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 10.07.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí