ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Odvětví vzdělávání - Veřejný sektor (Education - Public sector)
Odvětví vzdělávání veřejného sektoru se věnuje vzdělávání ve školách všech úrovní a podobných zařízeních. Dále zahrnuje související činnosti jako je například ubytování a stravování.

Odvětví vzdělávání je jedno z odvětví veřejného sektoru (dle členění COFOG), zahrnuje služby vzdělávání ve školách všech úrovní a podobných zařízeních, jejichž provoz je hrazen plně nebo částečně z veřejných financí. Jako jedno z odvětví veřejného sektoru je tedy vždy podmnožinou širšího odvětví vzdělávání (to zahrnuje všechny vzdělávací služby i ty, jež jsou plně soukromého a komerčního charakteru).
Nelze obecně stanovit, které vzdělávací služby jsou součástí veřejného sektoru a které ne, protože systém vzdělávání každého státu je jiný a rozsah služeb vzdělávání které jsou hrazeny z veřejných prostředků (a jsou součástí veřejného sektoru) je tedy rozdílný.

Ve většině států je součástí veřejného sektoru primární (základní) a sekundární vzdělávání - u ostatních druhů vzdělávání jsou mezi jednotlivými státy značné rozdíly.

 • Preprimární vzdělávání (předškolní vzdělávání)
 • Primární vzdělávání (základní školy)
 • Sekundární vzdělávání (střední školy)
  • Obecné sekundární vzdělávání
  • Odborné sekundární vzdělávání
 • Postsekundární vzdělávání
 • Terciární vzdělávání (vysoké školy)
 • Vzdělávání nedefinované podle úrovně
 • Vedlejší služby ve vzdělávání
 • Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání
 • Další vzdělávání (vzdělávání dospělých)

Systém veřejnoprávního vzdělávání v České republice: V České republice zahrnuje veřejnoprávní vzdělávání síť mateřských škol (preprimární vzdělávání) a základních škol (primární vzdělávání), dále síť sekundárního vzdělávání, tedy síť středních škol (sekundární vzdělávání). Postsekundární vzdělávání zajišťují vyšší odborné školy a terciární vzdělávání zajišťuje síť veřejných vysokých škol a univerzit.

Kromě veřejných existují také soukromé mateřské, základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy, které ovšem nejsou součástí veřejného sektoru - nicméně podléhají regulaci ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ze strany dalších orgánů veřejné správy.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)

Ústředním orgánem státní správy v odvětví vzdělávání v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Krajské a obecní úřady mají zřízeny odbory školství, které metodicky řídí a administrují provoz zřizovaných školských zařízení. Kontrolním orgánem je Česká školní inspekce.

Samotné preprimární a primární vzdělávání zajišťuje sít mateřských a **základních škol**, jejichž zřizovateli jsou obce. Sekundární vzdělávání zajišťuje síť středních škol, jejichž zřizovateli jsou kraje. Postsekundární vzdělávání zajišťují vyšší odborné školy; terciární vzdělávání zajišťuje síť veřejných vysokých škol a univerzit.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí