ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Vzdělávání, vzdělání a kvalifikace
Vzdělávání je celý řízený proces získávání poznatků, učení schopností či dovedností a vzdělání je jeho výsledkem.

Vzdělání bylo, je a bude jednou z klíčových věcí pro náš životní úspěch. Není samozřejmě jedinou věcí, která ovlivňuje, jestli bude v životě úspěšní nebo ne. Je ale zřejmé, že vzdělaný člověk se dokáže lépe uplatnit v zaměstnání a ve společnosti vůbec. Do značné míry tedy vzdělání ovlivňuje naši profesní dráhu. Vzdělávání probíhá celý život ať si to uvědomujeme nebo ne. Není to jen školní výchova, je to veškeré získávání poznatků, učení schopností či dovedností které porbíhá celoživotně.

  • Učení je získávání znalostí, zkušeností, návyků, dovedností, chování, preferencí, hodnotových postojů ale i společenských forem jednání a chování osob a podobně. Učení tak ovlivňuje vnímání informací člověkem. Schopnost učení mohou mít jak lidé, tak některé stroje či vyspělé informační systémy
  • Vzdělávání je proces cílevědomého a systematického učení.

  • Gramotnost je základní porozumění a dovednost využít něco v praktickém životě
  • Vzdělání je souhrn znalostí, které získáme pomocí vzdělávání
  • Kvalifikace je pomocí praxe nebo učení nabytá konkrétní schopnost či dovednost, bývá často formálně doložena nějakým certifikátem, zkouškou nebo osvědčením
  • Dosažené vzdělání poskytuje kvalifikaci k výkonu určité profese

Slovo vzdělání má základ v latinském educare, které znamená „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“

Učíme se rozhodně celý život a někteří z nás se celý život i vzdělávají. Naše vzdělání začíná školní výchovou, kde získáme základy. Na vyšších stupních školního vzdělání (na různých stupních vzdělání) získáme odbornost a přípravu do praxe. Pro ty z nás, kteří jsme součástí znalostní ekonomiky tím proces vzdělávání rozhodně nekončí. Celá řada povolání vyžaduje neustálé vzdělávání, protože pokrok je nesmírně rychlý a co bylo platné před pár lety už dnes neplatí.

Z pohledu firmy je nutné konkrétní uchazeče o konkrétní profesi (pracovní místo) napasovat na odpovídající kvalifikační profil a porovnat s jeho osobní kvalifikací. Jestliže uchazeč něco nesplňuje, nazýváme to jako kvalifikační deficit. V rozhodování, zda je uchazeč vhodný pro dané zaměstnání pak rozhodují jeho další osobností rysy a vlohy - buď jej odmítneme nebo jeho kvalifikaci doženeme v rámci firemního vzdělávání.

Firemní vzdělávání je dynamicky se rozvíjející oblast vzdělávání. Každá úspěšná firma či organizace se znaží zvýšit a zlepšit dovednosti či odbornost svých lidí. Protože znalosti zůstávají u člověka (i když z firmy odejde), tak vzdělávání je vnímání jako jeden z firemních benefitů.

Aby takové vzdělávání bylo v souladu s potřebami firmy, je osobní profesní růstex řízený - pro jednotlivé zaměstnance existují vzdělávací plány či osobní plány rozvoje navázané na kariérní dráhy.

S kvalifikací a vzděláním souvisí ještě jedna důležitá věc, kterou si budu každý z nás sám. Vědomě i nevědomě. Tou je osobní prestiž a postavení v odborné komunitě. Lidé s vysokou mírou znalostí a dovedností jsou odborně uznáváni ostatními, stávají se z nich opinion leadeři a přirozeně roste i možnost uplatnění na trhu práce. O odborníka ve svém oboru stojí každá rozumná firma. Mnohdy nedílnou součástí budování takové odborné prestiže je účast na přednáškách, přednášení na konferencích nebo účast v odborných skupinách na profesních sítích, jako je například Linkedin nebo zde na ManagementManii

Základní metody vzdělávání na pracovišti a při práci (On Job Training)

Základní metody vzdělávání mimo pracoviště

Formy on-line vzdělávání

Moderní technologie, jako jsou různé aplikace pro personální řízení nebo pro vzdělávání lidí pomáhají rozšířit možnosti. Personální software pomáhá udržovat informace o lidech, jejich kariérní dráze, absolovaných školeních nebo informace o jejich kariérním plánu. Na druhou stranu různé aplikace pro rozvoj znalostí, jako jsou e-learning, m-learning nebo jiné on-line vzdělávání pomáhají zvyšovat nebo udržovat znalosti.

Člověk se učí celý život a doufejme, že i vy jste se něco nového díky nám naučili.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 06.07.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí