ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Stupeň vzdělání (Level of Education)
Vzdělání nebo též stupeň vzdělání (Level of Education) je pojem, kterým se rozumí souhrn znalostí, které člověk získává učením pomocí samostudia, studia, výuky či vzdělávání. Vzdělání je výsledkem procesu učení a začíná školním vzděláváním a končí osobním rozvojem jednotlivce v dospělosti.

VzděláníStupeň vzdělání (Level of Education) znamená úroveň, kterou člověk získá při vzdělávání. Je to souhrn znalostí, které člověk získává učením pomocí školního vzdělávání, samostudia, studia, výuky či jiného vzdělávání. Vzdělání je výsledkem procesu učení a vzdělávání. Začíná školním vzděláváním a končí osobním rozvojem jednotlivce v dospělosti.

Výsledkem vzdělání jsou jednak nabyté znalosti a jednak je dosažený stupeň vzdělání zpravidla charakterizovaný nějakým titulem, certifikátem či osvědčením. Vzdělání je v moderním světě jedním ze základních předpokladů dobrého společenského postavení a kvalitního pracovního místa.

 • Školní vzdělání
  • Základní vzdělání (ISCED1) je výsledek primárního vzdělávání
  • Nižší střední vzdělání (ISCED2) je výsledkem nižšího sekundárního vzdělávání
  • Vyšší střední vzdělání (ISCED3) je výsledekem vyššího sekundárního vzdělávání
  • Nástavbové střední vzdělání (ISCED4) je výsledkem postsekundárního vzdělávání nižší než terciární
  • První stupeň terciárního vzdělání (ISCED5) je výsledkem prvního stupně vysokoškolského vzdělávání (Vysoká škola, Univerzita)
  • Druhý stupeň terciárního vzdělání (ISCED6) je výsledkem druhého stupně vysokoškolského vzdělávání (Vysoká škola, Univerzita)
 • Celoživotní vzdělávání a kvalifikace
  • Všeobecné vzdělání
  • Odborné vzdělání

K čemu potřebujeme vzdělání?

Pro organizace jsou požadavky na vzdělání pracovníků jednou ze základních potřeb. Každá pozice (profese) vyžaduje jiný stupeň vzdělání. Od nekvalifikovaných pracovníků až po vysoce vzdělané. Organizace může využít mnoho forem vzdělávání pracovníků - distanční i prezenční formy vzdělávání. Nejčastěji používanou formou vzdělávání v organizacích jsou:

 • Samostudium
 • On-line vzdělávání (např. e-learning)
 • Vzdělávací kurzy

Vysoký stupeň vzdělání a profesní kvalifikace je většinou spojen se získáním nějakého profesního certifikátu.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související odvětví / sektor:

Související firma:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 24.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí