ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Výzkum trhu (Market research)
Výzkum trhu je shromažďování a analýza informací vedoucích k pochopení situace a požadavků trhu. Jsou to informace o velikosti trhu, očekávání zákazníků, jejich preferencích, trendech vývoje na trhu a podobně.

Výzkum trhu (anglicky Market Research) je shromažďování a analýza informací vedoucích k pochopení situace a požadavků trhu. Jsou to informace o velikosti trhu, očekávání zákazníků, jejich preferencích, trendech vývoje na trhu a podobně. Výzkum trhu je důležitou součástí marketingových aktivit.

Proč se výzkum trhu dělá?

Každá firma, pokud chce přežít, vydělávat a rozvíjet se, musí znát své zákazníky a situaci na trhu. Důvodem je tedy pro firmy zcela existenční. Někdy se firmy rozhodují vstoupit na nový trh, změnit svůj produkt nebo oslovit nové zákazníky. Pokud vstupují do neznámých vod, je provedení systematického průzkumu trhu zcela nezbytné. Z zásadě lze říci, že důvody lepší pochopení požadavků a trendů trhu a leží v následujích otázkách:

 • Jaké jsou trendy trhu? Co není trh preferuje a kam směřuje? Které produkty jsou na vzestupu a které v útlumu?
 • Jak velká je poptávka?
 • Kolik je na trhu zákazníků?
 • Kdo jsou moji zákazníci? Jaké je jejich věkové rozložení, odkud pocházejí, jaké jsou jejich zvyklosti?
 • Jaké konkurenční firmy na trhu působí? Jak a proč jsou úspěšné?
 • Jak je možné konkurenci překonat?
 • Jaká je obvyklá cena a cenová politika konkurence? Jakou cenu bude trh akceptovat?
 • Jaká je potenciální velikost trhu, jak velký je prostor pro uplatnění mých produktů?
 • Jaký je náš tržní podíl? Jaký je tržní podíl konkurentů?
 • Jaká jsou čekávání a zvyklosti zákazníků na cílovém trhu?
 • Jaké je nákupní chování zákazníků,
 • Jaká je účinnost reklamy a dalších marketingových aktivit?
 • Jaké jsou obvyklé prodejní kanály konkurence? Jak a kde zákazníci nakupují?
 • Kde najdu potenciální zákazníky a jak je mám oslovit?

Jaké metody se pro výzkum trhu nejčastěji používají?

Každá firma výzkum trhu dělá, ať vědomě či nevědomě. Výzkum totiž nemusí nutně probíhat jen intenzivní formu nějakého dotazníku, šetření či analýzy. Jakákoliv zpětná vazba od obchodníků nebo třeba pracovníků podpory od současných zákazníků je také formou analýzy trhu. Často bývá důležitější než její jednorázové provedení. Zpětná vazba od současných zákazníků totiž ukrývá mnoho informací o tom jestli je náš produkt nebo způsob jeho prodeje správný. Stejně tak vazba od obchodníků. Žádný obchodník či prodejce nežije ve vzduchoprázdnu. Mluví se zákazníky, setkává se s obchodníky jiných firem, jiných produktů. Vidí co je úspěšné a co ne. Podobně je to s vyhodnocováním informací z webových stránek, sociálních sítí nebo třeba internetového obchodu. To všechno jsou informace, které má každá firma pod střechou a měly by být základem výzkumu trhu.

Pokud ještě navíc k tomu chceme dělat intenzivní analýzu, ať vlastními silami, nebo s pomocí specializované firmy, existují osvědčené postupy a metody:

Sekundární výzkum trhu je založený na rozboru dostupných dat a informací (tedy i informací od našich obchodníků a pracovníků podpory)

 • porady a rozbory informací od zaměstnanců
 • vyhodnocování informací z denního tisku nebo různých statistických ročenek
 • rešerše informací na internetu

Primární výzkum trhu využívá:

 • pozorování chování zákazníků)
 • dotazování (dotazníky, ankety, soutěže, osobní pohovory, telefonické dotazování)
 • experiment (prodej vzorku nového produktu, spuštění zkušebního provozu a pod.)

Jaký je postup provedení výzkumu trhu?

 • Definování cíle a problému – proč analýzu trhu děláme?
  • Jaké informace chceme získat?
  • Jaká je šířka prováděného výzkumu?
  • Jak rychle a jak přesně výsledky potřebuji?
 • Rozpočet - kolik mám finančních prostředků a času na provedení vázkumu?
 • Jaké metody a způsoby výzkumu trhu zvolím? Adekvátně cílům
  • Kde a jak budu získávat informace?
  • Budu vzýkum provádět vlastními silami nebo najmu specialistu z venku?
 • Definice přesného plánu a postupu provedení výzkumu
  • Rozpis aktivit a kroků
 • Provedení výzkumu
 • Zpracování, analýza a vyhodnocení
 • Soupis opatření a dalších kroků v návaznosti na zjištění a výstupy z průzkumu

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí