ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je VRIO analýza
VRIO Analýza je analytická technika pro hodnocení zdrojů firmy i jejích konkurentů.

VRIO Analýza (anglicky VRIO analysis) je analytická technika pro hodnocení zdrojů firmy i jejích konkurentů. VRIO analýzu vyvinul Jay B. Barney jako metodiku hodnocení zdrojů organizace, které dělí následovně:

VRIO pro každý typ zdroje posuzuje následující otázky (dimenze hodnocení) a to jak pro vlastní organizaci i pro konkurenty. VRIO je akronym z počátečních písmen anglických názvů dimenzí:

  • Hodnota (Value) – Jak je zdroj nákladný a jak snadné je ho získat na trhu (nákup, nájem, zapůjčení…)?
  • Vzácnost (Rareness) – Jak je zdroj vzácný, resp. omezený?
  • Napodobitelnost (Imitability) – Jak složité je zdroj napodobit?
  • Organizace (Organization), resp. uspořádání – Podporuje stávající uspořádání, využitelnost zdroje?

K čemu je VRIO analýza v praxi?

Hodnocení zdrojů dle VRIO se používá pro zhodnocení situace organizace (podniku), jejích zdrojů a případného konkurenčního potenciálu nebo potenciálu zlepšení v dané oblasti nebo pro daný zdroj. Takové hodnocení pak slouží například pro strategické řízení rozvoje v jednotlivých oblastech nebo například pro rozhodování o výhodnosti  externího či  interního zajištění procesů a služeb (např. rozhodnutí o outsourcingu).

V praxi se rovněž VRIO analýza používá v kombinaci s jinými analytickými technikami, které pomáhají managementu organizace ocenit podnikové zdroje v detailnějším pohledu. Pro finanční zdroje existuje celá řada detailních finančních ukazatelů, které hodnotí finanční situaci nebo výkonnost podniku z různých pohledů. Stejně tak pro lidské zdroje, majetek či informace existují další podrobné ukazatele jejich výkonnosti, efektivnosti či kvality. Výhodou analýzy VRIO je její jednoduchost a přehlednost.

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

  • Jay B. Barney

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.09.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí