ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Vnitřní výnosové procento (IRR - Internal Rate of Return)
Vnitřní výnosové procento (Economic Rate of Return), obvykle se používá zkratka IRR, udává relativní výnos (rentabilitu), kterou projekt během svého životního cyklu poskytuje.

Vnitřní výnosové procento (anglicky Internal Rate of Return), obvykle se používá zkratka IRR, je ukazatel pro relativní výnos (rentabilitu), kterou projekt během svého životního cyklu poskytuje.

Výpočet : 

vypocet-IRR

kde:      

IRR… vnitřní výnosové procento

CFtpeněžní toky v jednotlivých letech

n… doba životnosti projektu

Číselně je rovna diskontní sazbě, při které je NPV rovna nule. U investic s dobou životnosti přesahující dva roky se počítá použitím iteračních metod či metodou pokusů a omylů (k výpočtu lze využít tabulkové kalkulátory, např. MS Excel).

Investice (Investment) je dle tohoto kritéria přijatelná, pokud je IRR větší než diskontní sazba či WACC. Čím vyšší je IRR, tím vyšší je návratnost investice

IRR lze použít pouze u investic s konvenčními peněžními toky, kdy znaménko u finančních toků v jednotlivých obdobích se změní pouze jednou. U nekonvenčních peněžních toků, kdy dochází ke změně znaménka u finančních toků v jednotlivých obdobích několikrát, může nabývat IRR více hodnot. V případě, že máme samá kladná cash flow (např. získáme dotaci na počáteční investici), nemusí IRR vůbec existovat.

Co znamená a jak se používá vnitřní výnosové procento (IRR) v praxi? 

podniku ji využívá např. CFO (Chief Financial Officerfinanční ředitel) při hodnocení efektivnosti investice. Kritérium je vhodné používat jako doplňkové.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 16.09.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí