ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Kdo je Vlastník firmy
Vlastník je osoba (nebo skupina osob) která vložila do organizace základní kapitál, a má tím svrchované právo nad organizací a jejím majetkem.

Vlastník (vlastník organizace, vlastník podniku) osoba (nebo skupina osob) která vložila do organizace základní kapitál, a má tím svrchované právo nad organizací a jejím majetkem. Počet a struktura vlastníků se odvíjí od typu organizace a platných právních předpisů státu, kde organizace funguje. Vlastník má právo na zisk a nese celková rizika.

U malých organizací (podniků) zpravidla platí, že vlastník zároveň vykonává všechny funkce managementu. Nicméně to není pravidlem a vlastník si na řízení organizace může najmou management. V případě středních a větších organizací, kdy řízení není možné provádět jednou osobou je tento přenos řízení nevyhnutelný.

Vlastník potom řídí organizaci pomocí svých strategických záměrů, zejména vize a strategických cílů. Ty pak realizují manažeři.

Při velkém počtu vlastníků (například akcionářů) dochází k atomizaci strategických názorů a jejich efektivního přenášení na management organizace a dochází k výraznějšímu oddělení vlastnické funkce a manažerské funkce. Čím více vlastníků tím je oddělení silnější a vliv dílčích akcionářů je slabší. Například u akciových společností je strategická funkce vlastníka přenesena na statutární orgány.

V případě veřejné správy je vlastníkem stát. Pro organizace ve veřejném sektoru nemusí být vždy vlastníkem stát, ale vlastníci mohou být různí.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.01.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí