ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Věřitel (Creditor)
Věřitel (Creditor) - je subjekt, který poskytuje jinému subjektu (dlužníkovi) plnění (tím mohou být peníze, konkrétní věc, právo na užívání, nebo cokoli jiného).

Věřitel (anglicky Creditor) je subjekt, který poskytuje jinému subjektu (dlužníkovi) plnění (tím mohou být peníze, konkrétní věc, právo na užívání, nebo cokoli jiného). Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli. Věřitelem může být fyzická i právnická osoba.

Vztah mezi věřitelem a dlužníkem řeší smlouva. Vstoupením smlouvy v platnost vzniká závazek dlužníka vůči věřiteli. Smlouva obvykle obsahuje předmět smlouvy, datum splatnosti a ve většině případů též i sankce vůči dlužníkovi, pokud do doby splatnosti závazek nesplatí. Těmito sankcemi může být navýšení dlužné částky o pokutu (přirážku) za pozdní splacení (úrok z prodlení) nebo nevyhovění povinností plynoucích ze smlouvy. 

Označení věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 31.10.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí