ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Veřejný sektor (Public Sector)
Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky. Jeho smyslem je poskytování veřejných služeb. Od soukromého sektoru se veřejný především tím, že není založen na ziskovém principu,ale finanční prostředky na své fungování získává z veřejných rozpočtů, které jsou naplňovány prostřednictvím daní. Služby ve veřejném sektoru jsou financovány z veřejných prostředků. Řízení veřejného sektoru je soustředěno na řízení poskytovaných služeb.

„Stát není pouze společnost, která má veřejné místo, zřízené pro potírání zločinu a kvůli směně. Politická společnost existuje kvůli vznešeným činům, a nejen kvůli kamarádství.“

Aristóteles

Veřejný sektor (anglicky Public Sector) je specifickou součástí ekonomiky, je součástí sektoru služeb.

Jádrem veřejného sektoru je veřejná správa, kterou tvoří soustava úřadů s centrální nebo územní působností. Kromě veřejné správy tvoří veřejný sektor další organizace, které poskytují veřejné služby (např. nemocnice, školy, domy sociální péče, atd.). financované z veřejných prostředků. Od soukromého sektoru se veřejný sektor liší především tím, že není založen na ziskovém principu a finanční prostředky na své fungování získává z veřejných rozpočtů, které jsou naplňovány prostřednictvím daní. Součástí veřejného sektoru jsou takové druhy služeb, které by bylo nevýhodné, nepraktické až nemožné poskytovat na komerční bázi. Ve veřejném sektoru díky daním neexistuje přímý vztah mezi uživatelem služby (plátcem) a jejím poskytovatelem.

Co vše do veřejného sektoru patří?

Veřejný sektor zahrnuje celou řadu odvětví veřejných služeb (členění dle COFOG). Pro to, které typy služeb a odvětví (nebo přesněji řečeno keří konkrétní poskytovatelé služeb) patří do veřejného sektoru je ale určující to, zdali je konkrétní poskytovatel placený z veřejných prostředků. Existuje mnoho firem a organizací, například v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy nebo třeba sociálních služeb, které jsou placené z jiných zdrojů nebo fungují na komerční bázi. Proto k uvedenému seznamu odvětví veřejného sektoru je třeba ještě dodat, že zároveň musí být pokytování veřejných služeb hrazeno z veřejných zdrojů.

Klíčovým výstupem veřejného sektoru jsou veřejné služby. Z hlediska řízení organizací veřejného sektoru je proto klíčová schopnost řídit poskytované služby. Vzhledem k rozmanitosti veřejného sektoru jsou ale uplatňovány téměř všechny oblasti řízení.

Vyznáte se v sektorech trhu? Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 2920 uživatelů s průměrným výsledkem 78.87%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: 20 min.

V souvislosti s veřejným sektorem používá ekonomická teorie pojem veřejné statky.

Jaký je princip řízení veřejného sektoru?

  • Od veřejnosti (lidu) pochází veřejná moc, vzniká Veřejný zájem (Public Interest), na základě daní a poplatků vznikají veřejné finance (soustava veřejných rozpočtů) a veřejné vlastnictví.
  • Vše uvedené je předpokladem fungování veřejného sektoru produkujícího veřejné služby. Veřejná správa řídí ostatní složky veřejného sektoru a navíc reguluje chování lidí.
  • Strategické řízení veřejných služeb má v rukou politická reprezentace, která…:

    • iniciuje
    • kontroluje
    • ukončuje
  • …poskytování jednotlivých veřejných služeb na základě moci, kterou získala od veřejnosti (od voličů).

management_mania_verejny_sektor

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 12.09.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí