ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Veřejný pořádek a bezpečnost (Public Order and Safety)
Veřejný pořádek a bezpečnost je odvětví, jehož úkolem je zajištění vnitřní bezpečnosti státu – tj. ochrana obyvatel a majetku před kriminalitou (policejní ochrana), zajišťování veřejného pořádku a řešení krizových událostí a živelných pohrom (požární ochrana). Součástí odvětví je také činnost soudů, státních zastupitelství a vězeňská správa a vězeňský provoz. Do odvětví spadá také související aplikovaný výzkum a vývoj.

Veřejný pořádek a bezpečnost je odvětví veřejného sektoru, dle členění COFOG, jehož úkolem je zajištění vnitřní bezpečnosti státu – tj. ochrana obyvatel a majetku před kriminalitou (policejní ochrana), zajišťování veřejného pořádku a řešení krizových událostí a živelných pohrom (požární ochrana). Součástí odvětví je také činnost soudů, státních zastupitelství a vězeňská správa a vězeňský provoz. Do odvětví spadá také související aplikovaný výzkum a vývoj.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)

Orgánem ústřední státní správy v oblasti policejní a požární ochrany je v České republice Ministerstvo vnitra. Vlastní zajištění pořádku a bezpečnosti zajišťuje Policie České republiky. V jejím čele je Policejní prezidium, které přímo řídí vybrané útvary s celostátní působností. Ostatní útvary jsou pak řízeny prostřednictvím Krajských ředitelství.
Úkolem Policie ČR je vyšetřování nebo prevence trestných činů páchaných individuálně či organizovaně, ochrana veřejného pořádku, zajišťování pořádku a bezpečnosti v dopravě apod.
Kromě Policie ČR mohou ještě města a obce zřizovat Městskou nebo Obecní Policii. Rozsah jejích působností je menší než u Policie ČR a je přímo řízena z místní úrovně samosprávy.
Součástí tohoto odvětví je také požární ochrana a další související funkce zajišťované Hasičským záchranným sborem ČR. V jeho čele stojí Generální ředitelství HZS a hasičský sbor je organizován do čtrnácti krajských sborů.
Orgánem ústřední státní správy v oblasti justice (soudy a státní zastupitelství) a vězeňství je Ministerstvo spravedlnosti. Vlastní činnost justice zajišťuje soustava soudů a státních zastupitelství. Činnost vězeňství je v gesci Vězeňské služby ČR, která spravuje síť věznic.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí