ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Veřejné statky (Public Goods)
Veřejné statky jsou jedním typem tržního selhání. Představují specifický typ statků, jejich klíčové rysy jsou nerivalitnost spotřeby a nevylučitelnost spotřeby.

Veřejné statky jsou pojmem, který označuje jeden typ tržního selhání. Představují specifický typ statků, jejich klíčové rysy jsou:

  • Nerivalitnost spotřeby - spotřeba statku jedním spotřebitelem nesnižuje dostupné množství statku pro ostatní (i potenciální) spotřebitele
  • Nevylučitelnost spotřeby - z hlediska nákladů není rozumně možné vyloučit jakéhokoli spotřebitele ze spotřeby

Někdy se dodává třetí vlastnost:

  • Nulové mezní náklady na poskytnutí dalšímu spotřebiteli - mezní náklady poskytnutí veřejného statku dalšímu spotřebiteli jsou nulové

Veřejné statky jsou jedním z charakteristických produktů veřejného sektoru, resp. veřejné správy. Ovšem ne všechny veřejné služby jsou veřejnými statky - může jít o veřejné poskytované soukromé statky.

Použití veřejných statků v praxi: Rozlišení na veřejné a soukromé statky se používá při rozhodování, zda daný typ statků umí efektivně poskytovat soukromý sektor, nebo zda je vhodnějším poskytovatelem sektor veřejný.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 18.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí