ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Veřejná správa (Public Administration)
Veřejná správa je správa veřejných věcí v rámci společnosti organizované do podoby státu. Jde o výkon veřejné moci ve státě, kterou disponuje v první řadě sám stát a dále další subjekty pověřeném jejím výkonem.

Veřejná správa je jádrem veřejného sektoru, je to správa veřejných věcí v rámci společnosti organizované do podoby státu. Jde o výkon veřejné moci ve státě, kterou disponuje v první řadě sám stát a dále další subjekty pověřené jejím výkonem.

Veřejná moc se tedy dělí na moc státní, kterou vykonává státní správa a na ostatní (zbývající) veřejnou moc, kterou vykonávají subjekty odlišné od státu.

Pojem veřejná správa má dva významy:

  • Organizační pojetí - jde o orgány veřejné správy, jejich organizační členění a vzájemné vztahy
  • Funkční pojetí - jde o výkon veřejné správy, zejména formou výkonu podzákonné a nařizovací moci 

Veřejná správa se dělí na:

  • Státní správu - je vykonávána orgány státu
  • Samosprávu - je vykonávána samosprávnými subjekty, dělí se na:

    • Územní samosprávu - vykonávají jí územně samosprávné celky
    • Profesní a zájmovou samosprávu - vykonávají jí profesní a zájmové orgány (např. komory či svazy)

V souvislosti s veřejným sektorem používá ekonomická teorie pojem veřejné statky.  Veřejné statky jsou jedním z charakteristických produktů veřejné správy, resp. veřejného sektoru. Ovšem ne všechny veřejné služby jsou veřejnými statky.

V současné době jsou v rámci modernizace veřejné správy a podpory zavádění kvality ve veřejné správě Ministerstvem vnitra podporovány především tyto metody řízení:

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.05.2016

Vybrané blogové příspěvky :

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí