ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Venture kapitál, rizikový kapitál (Venture Capital)
Venture kapitál (Venture Capital) někdy se označuje jako rozvojový kapitál či rizikový a rozvojový kapitál, je označení pro kapitál investovaný do výstavby podniků, tedy kapitál investovaný do založení podniku, rozběhu podniku (start-up) a dalšího rozvoje podniku na základě kvalitního podnikatelského plánu.

Venture kapitál (anglicky Venture Capital), někdy se označuje jako rozvojový kapitál či rizikový kapitál je kapitál, který slouží většinou k financování inovativních projektů nebo k financování rozvoje začínajících firem. Není to úvěrové financování ale investor obvykle dostává za svoji investici kapitálový podíl na firmě. Investoři také často využívají formu konvertibilního dluhopisu - tedy půjčky, která se na konci období překlopí do podílu.

Na co se venture kapitál typicky využívá?

Do založení, rozvoje firmy nebo jejího projektu (viz start-up) a dalšího rozvoje podniku.  Venture kapitál tedy představuje středně až dlouhodobé investice do začínajících či nerozvinutých podniků

 • Financování raných stádií podnikání (například  výzkum trhu, vývoj produktu nebo služby, vytvoření podnikatelského plánu, založení firmy)
 • Financování rozvoje produktů (například marketing, rozjezd komerčního prodeje)
 • Financování růstu k urychlení expanze podniku (například zvýšení produkční kapacity, vstup na nové trhy, navýšení pracovního kapitálu)

Venture Capital je součástí investic typu private equity. Jde tedy o soukromý kapitál, který může nový či začínající podnik použít pro jako jednu z možností financování svých aktivit, pokud nemá dostatek vlastních finančních zdrojů nebo nemůže či nechce získat zdroje jiným způsobem na kapitálovém či peněžním trhu a zároveň má potenciál k růstu.

Kdo venture kapitál typicky využívá?

Získání finančních zdrojů prostřednictvím Venture kapitálu využívají obvykle začínající malé či střední firmy pro financování začátku svého podnikání (obvykle rozvoje, rozvojových projektů) nebo jako jeden z nástrojů rozšíření svého pracovního kapitálu při nedostatku vlastních a úvěrových zdrojů. Pro firmy se jedná o jednu z možností financování obvykle inovativních projektů s potenciálem rychlého růstu. Venture kapitál se obvykle do podniku vkládá prostřednictvím základního kapitálu a Venture kapitál společnost kromě tohoto kapitálu přináší znalosti a odbornou pomoc začínajícímu podniku při rozvoji (tzv. chytré peníze). Ta může mít dokonce i formu aktivní účasti zkušených lidí z Venture Capital společnosti v managementu podniku a/nebo pomoc při rozšíření obchodních kontaktů. Venture kapitál patří mezi více rizikové, investor tedy očekává velkou návratnost vloženého kapitálu (20 - 30%).

Kdo formou venture kapitálu investuje?

Formou venture kapitálu investují jak jednotlivci, soukromé osoby, tak specializované firmy

 • Andělský investor (Angel investor, Business Angel) je člověk, obvykle bývalý podnikatel, který investuje své vlastní peníze, obvyklá částka je 400tis - 2 mil USD.
 • Venture kapitálový fond je firma, která sdružuje finanční prostředky jednotlivých investorů a za ně dělá investiční rozhodnutí, obvyklá částka je nad 2 mil USD
 • Státem zřízená organizace nebo fond

Jaký je obvyklý postup při tomto druhu investice?

 • Podnikatel předloží a odprezentuje svůj podnikatelský plán, kterým se snaží investora přesvědčit
 • Probíhá jednání o podmínkách a podpis tzv. term sheetu
 • Investor uvolňuje finanční prostředky a firma mu předkládá dohodnuté výstupy v dohodnutých termínech
 • Na konci rozhodného období dojde k ukončení investice

Jak se obvykle ukončuje venture kapitálová investice?

Investor chce své vložené peníze po určité zhodnotit a tak při dohodě o investici stanovený investiční horizont, po které dojde (pokud firma úspěšně funguje) k jedné z těchto možností

 • Prodej podílu dalšímu investorovi
 • Prodej podílu managementu firmy nebo původním zakladatelům (tzv management buyout)
 • Prodej celé firmy strategickému partnerovi - myšleno větší v oboru zavedené firmě nebo většímu fondu
 • Vstup na burzu (IPO)

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.10.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená